Lelkésztovábbképzési lehetőség a BBTE Református Tanárképző Karán

A lelkésztovábbképzés működési kereteit szabályozó rendelet 4.§. 4.2. pontja szerint egy továbbképzési ciklusra az OLTT véleményezése alapján mentesül a továbbképzés kötelezettsége alól az a lelkipásztor, aki további felsőfokú képzésben diplomát, képesítést szerez és ezt a szakképesítést a lelkipásztori munkájában közvetlenül hasznosítja.

Örömmel ajánljuk e tekintetben lelkipásztor testvéreink figyelmébe a BBTE Református Tanárképző Karon megszerezhető pedagógiai modul és mesteri képzés lehetőségét.

A pedagógiai modul a három éves valláspedagógiai vagy zenepedagógiai alapképzés keretében szerezhető meg és a közoktatásban végzett oktatói munka végzésére jogosít fel. A teológiai tanulmányok alatt megszerzett érdemjegyeket az alapképzésen beszámítják, így az egyenértékű tantárgyakból nem kell vizsgázni. A pedagógiai modullal megtoldott három éves alapképzés elvégzése arra az öt éves ciklusra biztosít felmentést, amelyikben a résztvevő sikeres záróvizsgát (államvizsgát) tesz, és a képzés elvégzésről szóló igazoló iratait egy beszámítási kérés kíséretében az OLTT titkárságára felterjeszti.

A mesteri képzés két tanévből áll és mesteri/magiszteri vizsgával zárul. A BBTE Református Tanárképző Kar képzési lehetőséget kínál a pasztorálpszichológia, egyházi zene, egyháztörténet és valláspedagógia tárgykörében. A két éves tanfolyam arra az öt éves ciklusra biztosít felmentést, amelyikben a résztvevő sikeres záróvizsgát tesz. A képzést az OLTT titkárságára benyújtott beszámítási kéréssel lehet elismertetni.

Úgy az alapképzés, mint a mesteri képzés ideje alatt a jelentkező jogosult az Erasmus program keretében működő külföldi ösztöndíjakra! Nem vehet igénybe térítésmentes helyet az a lelkipásztor, aki valamilyen formában már végzett tanulmányokat állami fenntartású felsőfokú tanintézményben.

Az aktuális továbbképzési ciklus 2014. jan. 1-jével kezdődött és 2018. dec. 31-ig tart.

Az őszi felvételire szept. 5–9. között lehet beiratkozni, a felvételi interjút pedig szept. 12-én tartják.

A képzésekkel kapcsolatos további információ a következő telefonszámokon igényelhető:                     

0753-057820              dr. Lukács Olga dékántól és a

0744-576165              dr. Péter István intézeti igazgatótól.

 

Isten gazdag áldását kívánjuk a Református Tanárképző Kar oktatói és az ott tanulmányokat folytató diákok életére.

 

Kolozsvár, 2016. augusztus 20.

 


Szegedi László sk.

OLTT elnök


Gáll Sándor sk.

OLTT titkár