Lelkészértekezlet családostól Komandón

Családjaikkal együtt vettek részt a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye lelkipásztorai idén is az egyházmegyei lelkészértekezlet találkozóján szeptember 22–23. között Komandón. A beszélgetések mellett a kikapcsolódás, szabadidős tevékenységek is teret kaptak, hogy egymás családjait is megismerve még inkább összeforrjon a lelkészi közösség.

A Kézdi-Orbai Református Egyházmegye szabadidős központja Komandón.

Az egyházi és ifjúsági éneklés témakörére építette a kézdi-orbai egyházmegye lelkészértekezlete idei komandói találkozóját. Az egyházmegyei központban lezajlott esemény hagyományteremtő szándékkal jött létre, amelynek igényét már régebb megfogalmazták az egyházmegye lelkipásztorai. A hivatalos lelkészértekezlet mellett a kötetlen együttlét, szabadidős programok, közös sütés biztosította a kikapcsolódást a közel 50 résztvevőnek.

Kelemen Álmos komandói lelkipásztor áhítata kezdte meg a kétnapos rendezvényt.

A lelkészértekezlet a komandói gyülekezet templomában kezdődött áhítattal. Kelemen Álmos helyi lelkipásztor a Jónás 4,1–4 alapján hirdette az igét, majd Ruszka Sándor kézdivásárhelyi lelkipásztor Egyházi éneklésünk jelene és jövője címmel tartott kreditpontos előadást, amit megbeszélés, témafeldolgozás és közös éneklés követett. Másnap, szombaton a csapat egy része Beke Tivadar zabolai lelkipásztor vezetésével kiránduláson vett részt. A túra célpontja a Lakóca volt, Kovászna megye legmagasabb pontja. Az együttlét közös ebéddel zárult.