Lelkészbeiktató istentisztelet Bögözben

A lenyűgöző szépségű, a közelmúltban restaurált istenházában nagyon sokan gyűltek össze, hogy meghitt ünneppel üljék meg Pitó Zsolt református lelkész beiktatását a bögözi gyülekezeti szolgálatba.

Lelkészbeiktató istentisztelet Bögözben

Kántor Csaba püspökhelyettes, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese igehirdetésében a Szentírás alapján arra buzdította a beiktatandó lelkipásztort, hogy tartson ki, legyen erős, építsen és ne torpanjon meg, álljon meg a hitben – legyen bizalma abban, Akitől a szolgálatot kapta. A presbitériumnak, a lelkipásztornak, családjának és a gyülekezetnek azt kívánta, szolgálják Istent és magasztalják az életben. Majd Pitó Zsoltot hivatalosan beiktatott lelkipásztornak jelentette ki.

Lelkészbeiktató istentisztelet Bögözben

A bögözi református gyülekezet lelkésze Siménfalván, lelkipásztor édesapja akkori szolgálati helységében született. Kolozsváron, majd Hollandiában tanult, és több mint tizennégy évig Bágyban szolgált. Azzal a bizonysággal kezdi meghívásának helyén a szolgálatot, hogy a rá bízottakkal együtt nem maguknak élnek, hanem Annak, aki meghalt és feltámadott – hallottuk a beköszöntő beszédben.


A cikk folytatása a Székelyhon portálon olvasható.