Lelkészbeiktatás Magyarszováton

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be május 17-én új szolgálati helyén Berszán László lelkipásztort. A magyarszováti református templomban dr. Bibza Gábor, a Kolozsvári Református Egyházmegye esperese hirdette az igét a János evangéliuma 14-ik részének 2-3 versei alapján. Az esperes szerint a fiatal lelkész élete tele van bizonytalansággal és nyugtalansággal. Erre a lelki állapotra válaszol az ige, mennyei lakóhelyet ígérve. A lakóhely itt a földön is nagy kérdés, de az Istennek gondja van mindig az övéire. Gondoskodása kiterjed az élet minden területére. Jézus Krisztus „helyet készít” az övéi számára az Atyánál, és ez a biztosíték minden hívő lélek számára.

Lelkészbeiktatás Magyarszováton

Berszán László igehirdetésében arról beszélt a gyülekezetnek, hogy a Krisztus követése azt jelenti, hogy az ő követői is szenvednek. Péter meg akarja védni Jézust, de Istennek nem ez a terve. A fiatalos lendület, ahogyan öregszünk a tanítványságban, átalakul, egyre inkább vezethetőkké válunk, Istennel haladunk tovább. A lelkipásztor szerint az is fontos, hogy mindig előre nézzünk. Ha hátra nézünk, akkor megbotlunk. Mindig azt az utat kell követni, amelyek Isten jelölt ki számunkra. Berszán László hangsúlyozta, hogy a gyülekezet feladata, hogy Isten tiszta igéjét hirdesse, ezért van a gyülekezet lelkipásztora, presbitériuma is.

Lelkészbeiktatás Magyarszováton

Az igehirdetés után Bibza Gábor esperes átadta a fiatal lelkipásztornak a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét, Nagy István, a gyülekezet előző lelkipásztora pedig Bibliát ajándékozott neki. A köszöntések során Bódi Sándor egyházmegyei főgondnok kívánta Berszán László életére és munkásságára Isten áldását, a lelkészi közösség nevében Tóth Árpád egyházmegyei főjegyző köszöntötte ifjú munkatársát. Ugyancsak szívélyesen köszöntötte őt a magyarszováti ortodox lelkész, a gyülekezet nevében Soós Dezső üdvözölte a lelkipásztort és családját.

Lelkészbeiktatás Magyarszováton

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor