Lélektől lélekig szólt: „Adj innom!”

Az egyetemes imahét gyökerei több, mint két és fél évszázadra nyúlnak vissza – közös célokért, a keresztyén egységért tartott ima alkalmak.

1968- tól , a 8 napos ima-sorozat “ hivatalos” ideje január harmadik hetében van- iránymutató dátum-  tartják előtte, utána is , lehetőségekhez mérten. Ezen alkalmakra közös imafüzet készül.

Napjainkban az imahét előkészitésében es ünneplésében való együttműködés az anglikán, a protesténs, az ortodox és a katolikus egyházak, gyülekezetek és közösségek között bevett gyakorlattá vált.

Az idei év imahetének tematikáját a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Tanácsa készitette el- János 4. 7  ‘ ADJ INNOM ! ‘ Célja:  az imahéten jelenlévők találkozhassanak az életet kináló Jézussal.

Nem véletlen volt ezen választás a mai rohanó, elgépiesedett, viharos, keresztényeket bántó és életeket ontó világban.

Lélektől lélekig szólt: „Adj innom!”

A samáriai asszony kérése az élő viz forrásából ma is aktuális. A lenézett, kéteshirű, kirekesztett asszony napjainkban is létezik, a megbélyegzettek sora még  most is fenn áll.  Jó lenne már előitéleteket levetni, határokat átlépni. Ahogy ez a samáriai asszony a világ első evangélistája lett, ha mi is merünk meriteni az élő vizből hétköznapjainkban , félretesszük megrögzött nárciszmusunkat, kerüljük a konfliktusokat, rájövünk, hogy nincs személyválogatás nemünk, felekezeti, vagyon szerinti.Egyformán fontosak vagyunk  Jézusnak csak merjünk kérni az élö viz forrásából, vállaljuk fel kereszténységünket, ismerjük be gyöngeségeinket, mert Jézus köztünk él.  Tanuljuk meg egymás kezét megfogni , mert nincs kisebb- nagyobb hivő- csak keresztény aki szüntelenül imádkozik, tud kérni, de hálát adni is.  Nem külsőre itélkezik. Az élet vizét kapjuk kereszteléskor, de ezt fel kell frissiteni, Isten közellétét érezni kell naponta. Ha lépteinket nem a bosszú, hanem a megbocsájtás vezérli akkor az igazság útján járhatunk , Jézus nyomdokain. Megtanuljuk elfogadni , tisztelni a másságot, igaz emberi értékeket értékelni.Ha egymás kezét tartanák a keresztény egyház tagjai akkor létrejöhet a keresztény egység, határokat lehet átlépni, korlátokat ledönteni, mert egy az Isten.

Beresztelkén is január harmadik hetében 8 napon át a harangok az élő viz forrásához hivták a keresztényeket. Szokás szerint a meghivókat kellő időben elkészitette Szép Eduárd lelkipásztor és eljuttatta a gyülekezeti tagoknak, mely tájékoztatta az érdeklődőket az imaheti alkalmak igehirdetőiről is, mivel 6 alkalommal vendeglelkészek szolgáltak.

Vasárnap a házigazda lelkész nyitotta János 4, 1-4, követte hétfőn Székely Levente toldalagi lp. János 4, 5-6, kedden Nagy- Vajda Levente kisfülpösi lp. Zsolt.139, 1- 12., szerdán Májai- Varga Zoltán mezőörményesi lp. János 4, 25 – 28, csütörtökön Benkő Mihály marosvécsi lp. János 4, 7- 15, pénteken Benkőné Zonda Timea evangélikus lp. János 4, 7- 15, 19- 24.,  a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára, szombaton Magyarósi Levente abafájai lp. János 4, 18- 19. 25- 26., vasárnap Szépné Magyari Ildikó a Görgényi egyházmegye korházlelkésze János 4, 28-30, 39- 42.  zárta a magasztos igehirdetéseket.

Lélektől lélekig szólt az Isten igéje minden alkalommal. Öröm volt számomra is, hogy ott lehettem szülöfalum templomában és merithettem az élö viz forrásából minden alkalommal, mely óriási lelki és testi feltőltődést nyújtott a tavalyi fekete évem után. Csak hálát tudtam rebegni, azért hogy ott lehettem. Jézus ott volt velünk minden este a kútnál, a templompadján és inni adott, meghallgatván könyörgésünk. Az igehallgatás során érezhettem én is, mások is a forrás éltető erejét.

Minden  igehirdetést a bemutatkozás követett, ’életpálya’  után a helyi lelkész levonta az igei üzenetet és átadta a Nőszővetség szerény ajándékát köszönetként a helyi gyülekezet részéröl( 10 asszony és a kántornő szorgoskodásának munkája) . Egy szavalat és az egész jelenvalók közös éneklése( melyet ezen alkalmakra tanultak) – Ó , mily hű barát a Jézus, zárta a közös együttléteket.

Jó volt ott lenni és közösen imádkozni a keresztény egységért.Jó lenne ha mindenki forrás lenne , vagy patak vagy óceán, mindenekfelett igazi, méltó keresztény,

Szabolcsi Erzsébet költőnő gondolatai köszönetként:

“Legyél viz életet adó őselem…..legyél forrás, vagy patak, vagy tenger

Legyél te magad, legyél ember.”