Legyünk segédmunkások Isten munkálataiban

A padlótól a torony magasságáig újult meg a Gidófalvi Református Egyházközség közel 800 éves temploma. Az Erdélyi Református Egyházkerület és Magyarország Kormánya támogatásával felújított templomért május 14-én mondtak köszönetet.

A hálaadó istentiszteleten Kató Béla püspök a Zsolt 11,1-4 versei alapján hirdette Isten igéjét. „Menekülj a hegyre, mint a madár, ne tépelődj, ne gondolkodj…” A zsoltárt jellemző hang erősödik egyre inkább a közösségünkben is, veszélyt érzékelve a ma embere sem harcol, inkább elmenekül. Erre a tettre a világ kényszeríti, amely le akarja rombolni az ősi fundamentumokat, az örökölt értékeket. Tehet-e valamit az egyház azért, hogy az alapok ne rendüljenek meg? – tette fel a kérdést a püspök. Hangsúlyozta, észre kellene venni egy másik hangot, amely maradásra késztet, amely kimondja: ragaszkodj az alapokhoz. Isten arra kér minket, hogy segédmunkások legyünk az építész mellett: ne akarjuk megváltani a világot, álljuk meg a helyünket ott, ahova Ő teremtett. Becsületes munkával, hittel, szeretettel álljunk a közösségünkben, hogy annak alapjai biztosan megmaradjanak.  

📸 Kátai Edit

Bereczki László, Gidófalva lelkésze háláját fejezte ki azért, hogy templomukban a padlószinttől a torony magasságáig mindent felújíthattak. Köszönetet mondott az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének, illetve Magyarország Kormányának a segítségért. „Be van építve a falakba, a szívekbe mindaz, amit eleink láttak, megértettek abból a korból, amelyben éltek. Csodával állhatunk egy-egy letűnt kor emléke előtt, és azt kell tegyük, amit a körülmények diktálnak: bővítsük templomainkat, díszítsük azt, gyarapítsuk a közvagyont.” – fejtette ki. A templom története közel 800 éves, a 2018-tól tartó felújítások már sokkal korábban elkezdődtek, a templom ugyanis többször átépítődött. 2006-ban szükségét érezték már egy felújításnak, de a közölt terveket nem sikerült teljes egészében finanszírozni. Bár 2012-ben a templom bekerült a Román Műemlékvédelmi Felújítási Programba, a politika hullámzása ezt meghiúsította. 2016-ban a Teleki László Alapítvány segítségével sikerült a falképeket restaurálni, majd 2018-ban a harangok villamosításával kezdődött el a felújítás. 2019-ben a kinti régészeti feltárás, a falkép feltárás történt meg, ennek ünnepélyes átadására az év októberében került sor. Ugyancsak 2019-ben végezték az asztalosmunkát, kőrestaurálást, villámhárító felszerelését, festést, villanyszerelést, a tetőszerkezet szigetelését. 2020-ban a toronyfestés, padfűtés, világítás munkálatai folytak, 2021-ben a kőrestaurálást fejezték be, 2022-ben pedig a parókia szigetelése, teljes padlócseréje, meszelés és az orgonafelújítás történt meg.  

📸 Kátai Edit

Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes a Jn 10,27-28 verseivel köszöntötte az ünneplő gyülekezet tagjait. Az elmúlt száz évben sokat beszéltek arról, hogy az erdélyi magyarság, az erdélyi reformátusság hogyan maradhat meg, erre pedig rengeteg válasz érkezett, de ami a legfontosabb: csak akkor van áldás az ember tevékenységén, ha mögötte ott van a hit, a ragaszkodás, ami Istenhez köti. Az, hogy a templom megújult, még nem elég – hívta fel a figyelmet –, fennmaradni az utókor számára csak akkor tud, ha gyülekezete élettel tölti meg.  

Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja elismerését fejezte ki mindazok irányába, akik e felújítást segítették. „Ha nincs célunk, nem fogunk megvalósítani semmit, nem érünk révbe. Legyenek bármilyen rosszak is a körülmények, ha van határozott elképzelésünk, meg fogjuk találni a helyes utat.” – fejtette ki. A gidófalvi református egyházközség éppen ezt tette, egészítette ki, de ezt tette az Erdélyi Református Egyházkerület vezetése is, amikor megálmodta több száz erdélyi épület és intézmény felújítását. Mint elmondta, a Magyar Kormány 2017-ben döntött úgy, hogy külhoni építmények segítségére siet, e döntés pedig a gyökerek megerősítését támogatja, az értékek megőrzésére ad lehetőséget. Elmondta, reméli, hogy ezen támogatások a gyülekezetek hitét is megerősítik, hitüket a családban, Istenben.   

📸 Kátai Edit

Szemők Andrea lelkipásztor az örkényi református gyülekezet nevében a Királyok 1. könyve 8:22 verseivel szólt az egybegyűltekhez. A testvérgyülekezetet képviselve idézte fel az elmúlt évek felújítási munkálatait, amelyeket ők is végigkövettek, és amikért most ők is hálát adhatnak. Az építhet templomot az Istennek, aki Tőle bölcsességet kér, és nem vagyont – idézte fel az előző napi kitűzött igét, reflektálva a gidófalvi gyülekezet tettére. 

Jancsó Ernő, Gidófalva polgármestere köszöntő beszédében az Istentől kapott hitért, reményért és szeretetért mondott köszönetet, illetve az érintetteknek megköszönte a kapott erkölcsi és anyagi segítséget.  

Zsigmond Csaba gondnok a 2Kor 9:15 versét olvasta: „Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” Mint elmondta, a gyülekezet gondnokaként a munkálatok minden fázisában részt vett, köszönetét fejezte ki Istennek, illetve mindenkinek, aki hozzájárult a felújításokért. “Olyan szép szó a hálaadás, még ha olyan kevésszer is használjuk, de ezen a napon betölti mindenki szívét.” – fejtette ki.   

📸 Kátai Edit

A hálaadó istentiszteleten a Nagy József orgonaművész által készített 150 éves orgonát Pozsár Róbert kolozsvári orgonaművész szólaltatta meg. Ezt követően a gyülekezet ifjúsági csoportja, illetve a szülők és gyerekek előadása mellett a gidófalvi gyülekezet kórusa szolgált.