Légy ott, ahol az Isten feladatot bízna rád

A Kézdi-Orbai Református Egyházmegye ez évi Kálvin hete Kovásznán zárult a gyülekezeti nappal. Balogh Zoltán esperes úr köszöntötte az egybegyűlteket, amit a nagykunsági testvéregyházmegye esperesének igehirdetése követett. Koncz Tibor karcagi lelkipásztor alapigének az idei Kálvin hét mottójául választott, Ézsaiás könyvéből származó igét választotta: „Itt vagyok, engem küldj.”

A nagykunsági esperes igehirdetésében arról beszélt, hogy azért fontos, hogy itt vagyunk, mert akkor történik minőségi változás, ha az alkalmakat megragadjuk. Aki lemarad, az kimarad, tartja a mondás. El kell kerülnünk, hogy kimaradjunk, az által, hogy amikor legközelebb is összegyűl a közösség igét hallgatni, akkor mi is ott vagyunk. Az elhívásra a megszólításra az ember hajlamos kicsinyhitűen azt mondani, hogy ő alkalmatlan. Mindenki alkalmatlan. Önmagunktól mindannyian csupán a kárhozat felé tudunk fordulni, de az a csodálatos, hogy Krisztus képes minket megtisztítani. 

Az istentisztelet után, a gyülekezeti napot szervező kovászna-vajnafalvi gyülekezet lelkésze, Orbán Lajos lelkipásztor az ágendás beszédében azt a meglepő kérdést tette fel, hogy „kell-e neked az úrvacsora?” Ha elgondolkodunk tényleg jogos a kérdés, mert sokszor úgy megyünk el az úrvacsorától, mint ahogy oda mentünk. A kérdésmegfogalmazás mellett a választ is elhangzott. Igen, kell az úrvacsora, azért is, mert már többször megtapasztalhattuk, hogy könnyebb az Isten erejével tovább menni.  

Légy ott, ahol az Isten feladatot bízna rád

Az úrvacsorázás után a kórustalálkozó következett. Gyerő Katalin zenetanárnő vezetésével közösen hangoltak a kórusok, majd a Kovászna Belvárosi Ifjúsági Zenekar nyitotta a fellépések sorát. Őket követték az egyházmegyék kórusai: a Kovászna-Vajnafalva Református Egyházközség Hozsánna Kamarakórus, a Kézdivásárhelyi Református Egyházközség Férfikar, a Kézdivásárhelyi Hálaadás Dalárda, a Felsőcsernátoni Református Vegyeskórus, a Pákéi Református Dalkör, a Papolci Református Vegyeskórus, a Kovásznai Férfidalárda, és végül az Kézdi-Orbai Lelkészcsaládok Kórusa. Beder Imre egyházmegyei zenei előadó a részt vevő kórusoknak a fellépésük után egy-egy emléklapot nyújtott át és méltatta munkájukat.

Az esemény végén hálát adtunk a jó Istennek a találkozásért, a lelki táplálékért. Megköszöntük, hogy immár tíz éve fogják össze és gyűjtik össze egyházmegyénk gyülekezeteit és gyülekezeti tagjait a Kálvin hét eseményei.       

Bardócz Csaba