Légy a tizedik, aki visszamegy!

Gyülekezeti otthont avattak Székelykeresztúron

 

Nagy Lajos egykori székelykeresztúri lelkipásztor-esperesről elnevezett gyülekezeti házat avattak szeptember 15-én, vasárnap. A Székely Sziget elnevezésű téren található ház avatása előtt hálaadó istentiszteletet tartottak a székelykeresztúri református templomban, amelyen Kató Béla püspök hirdette az igét. Az ünnepi istentisztelet után a templom és parókia szomszédságában lévő, felújított épületet megáldották, majd megtekintették a gyülekezeti házban nyílt két tárlatot.

Légy a tizedik, aki visszamegy!

Székelykeresztúron nem nehéz megtalálni a református templomot, rögtön a főút mentén magaslik. Mellette van egy kisebb református sziget, a parókia, a felújított gyülekezeti ház és az egyházközség irodája. Teljes az átjárhatóság, könnyedén, néhány kapu kinyitásával el lehet jutni egyiktől a másikig. Az épületegyüttes legújabb eleme a gyülekezeti ház, amelyet a magyar kormány és az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával most hoztak helyre. Ezért adott hálát szeptember 15-én, vasárnap a gyülekezet, és ekkor emlékezett meg Nagy Lajos egykori székelykeresztúri lelkipásztor-esperesről.

Légy a tizedik, aki visszamegy!

Kató Béla püspök a Lk 17,11-19 alapján arról beszélt, hogy ajándékot, egészséget és gyógyulást illik megköszönni, a történetben mégis csak egy leprás ment vissza Jézushoz a tíz közül. A püspök szerint a történet hétköznapiasságában kivételes. Kiemelte, hogy bár a Szentírás nem említi meg a történet helyszínét, a leírás alapján tudjuk, hogy nem népszerű és biztonságos települések körül zajlottak az események. Ez fontos, hiszen így mutat rá Isten, hogy váratlan helyszíneken is történhetnek csodák. A mára vetítve is üzenet ez, hiszen Isten azt üzeni, hogy nem csak a nagyvárosok nyüzsgésében van jelen, hanem kisebb települések életében is részt vesz.

Légy a tizedik, aki visszamegy!

A gyógyulás után a meggyógyított leprások hamar napirendre térnek a történtek fölött. Az ajándékba kapott felújított épület kapcsán is tudatosítanunk kell magunkban, hogy nem mindennapi történésnek vagyunk szemtanúi, amiért illik hálát adni. Ha tízből kilenc a csodát, az ajándékot természetesnek tartja, akkor nekünk kell a tizediknek lenni, aki megköszöni a kapott ajándékot. Vissza kell menni Jézushoz, közel kell engedni őt magunkhoz, hiszen, amit minden nap át tudunk élni, az teszi teljessé az életünket.

Légy a tizedik, aki visszamegy!

A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye nevében Szatmári Szilárd főjegyző köszöntötte a gyülekezetet. Dézsi Zoltán egyházkerületi főgondok után György Árpád gyülekezeti főgondnok mondott köszöntőt. Beszédében elmondta, hogy 1937-ben Nagy Lajos egy iskolaépületet álmodott meg, amelyet 3 év alatt fejeztek be. Az iskola épületét 10 év után a román állam államosította, amit a lelkipásztor-esperes nem tudott elviselni, és szívinfarktusban meghalt. Az épületet 60 évig használta a román állam, majd a visszaszolgáltatás után a gyülekezet saját maga próbálta meg felújítani, a saját forrásaik azonban nem voltak elegek. Magánszemélyek adományai mellett végül a magyar kormány, valamint a helyi és megyei önkormányzat támogatásával sikerült az épületet felújítani. Köszöntőt mondott Ősz Sándor egyházmegyei főgondnok, Borboly Csaba megyei tanácselnök, Bíró Barna Botond alelnök, valamint Nagy Kálmán kunhegyesi lelkipásztor. Az ünnepségen a gyülekezet kórusa szolgált. 

Légy a tizedik, aki visszamegy!

Antal Zoltán lelkipásztor beszámolójában elmondta, hogy 1658-ban egy bögözi hívő telket adott Székelykeresztúron az elemi református oktatás beindítására. Ezt az épületet 1896-ban átadták az induló állami iskolának. Nagy Lajos lelkipásztor 1911 és 1949 között szolgált Székelykeresztúron. Sokrétű társadalmi munkát végzett, ő ismerte fel, hogy a régi iskolaépület mellett szükséges a kor követelményeinek megfelelő modern, két tantermes iskolát építeni.

Légy a tizedik, aki visszamegy!

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, az egyházközség egyik klenódiumát zálogba kellett adni. Az iskolát összesen 306 809 lejből építették fel 1936-1939 között, 1939 szeptemberében szentelte fel az épületet Vásárhelyi János püspök. A mostani felújítást a magyar állam, az Erdélyi Református Egyházkerület, a helyi és megyei önkormányzat támogatta, valamint magánadományok is érkeztek a nemes cél érdekében.

Légy a tizedik, aki visszamegy!

A Székely Szigetnek elnevezett térben helyet kapott gyülekezeti ház előtt Rafai Emil polgármester köszöntötte az ünneplőket, majd áldás után tekintették meg a két kiállítást, amelyet az alkalomra berendeztek. Itt lehet megtekinteni a gyülekezet kincseit, régi klenódiumait, terítőit, iratait, könyveit. Ugyanakkor az 1936-os építkezés dokumentumait is állandó kiállításként meg lehet tekinteni a gyülekezeti otthonban, fényképek, iratok mutatják be a munkálatokat.

 Légy a tizedik, aki visszamegy!

Kiss Gábor

 

Képgalériánk a Facebookon: