Tűzben semmisült meg a kidei református parókia tetőszerkezete

Leégett január 22-én délután a kidei református parókia tetőszerkezete. A lelkipásztor családja 1 óra körül észlelte a füstöt a kazánházban, azonban nem találták a forrását, a tűz másodpercek alatt lángba borította a tetőt. Nagy Tibor Sándor lelkipásztor szerint a tűz a kazánházból indult, pontos okát nem tudják.

A családnak annyi ideje volt, hogy kimenekítették a gyerekeket a parókiáról, a legfontosabb dolgokat kivitték. Mielőtt a tűzoltók kiértek volna Kolozsvárról, a falubeliek siettek a lelkipásztorcsalád segítéségre, megpróbálták eloltani a tüzet, kimenekítették a lakásból, amit meg lehetett menteni.

A tetőszerkezet pillanatok alatt lángba borult. 📸 Kiss Gábor

„A lehető legjobb időben történt ez a szerencsétlenség, ugyanis szombaton élet van a faluban, emberek, akik a segítségünkre jönnek. A tűzoltó parancsnok és a rendőr is elmondta, hogy manapság nem gyakran látnak ilyet, hogy emberek összefognak, és ennyire segítenek. Aki csak tehette, ott volt mellettünk, és a tűzvész után is felajánlották, hogy megszállhatunk náluk, ételt hoztak a gyerekeknek, ruhát ígértek nekik. Ahogy fogyott a parókia teteje, úgy nőtt Isten Lelke a szemünk láttára” – mondta a lelkipásztor. A falubeliek a szomszéd házaktól vitték vedrekben a vizet, azzal próbálták megfékezni a lángokat, hogy ne érjen el a fásszínig. Az oltásban egy olyan ember is segédkezett, aki előző héten a 18 éves fiát temette el, ekkor erősödött meg bennük, hogy a tűz martalékává vált ház csupán anyagi kár, Isten pedig kegyelmét gyakorolta rajtuk, hiszen megmentette őket.

A tűz a kazánházból indult, pontos okát egyelőre nem ismerik. 📸 Kiss Gábor

A lelkipásztorcsalád a közelmúltban tért vissza Hollandiából, ahol Nagy Sándor Tibor lelkipásztor tanulmányi szabadságon volt. Sok személyes dolguk veszett oda, amelyeket a padláson tároltak, emellett könyvek sokasága, a gyerekek ruhái, cipők égtek el szombaton.

Kide a Kolozsvár melletti Szamosmenti-hátság legnagyobb tömbmagyar települése. A faluban, amelyben négy vallás temploma is megtalálható (katolikus, református, unitárius és a hajdani görögkatolikus, ma ortodox fatemplom), 140-en laknak. A Kidei Református Egyházközség az innen elköltözött, de a településhez ragaszkodókkal együtt 152 lelket tart nyilván, valamint hozzá tartozik a 23 lelket számláló Csomafája is.

A lelkipásztor szerint a következő lépés, hogy felmérik, mit lehet megmenteni a házból, a parókia újra lakhatóvá tételében pedig Isten segítségére számítanak.

A tűzben elsősorban a család személyes dolgai vesztek oda. 📸 Kiss Gábor

A parókia mellé épített gyülekezeti terem és garázs nem kapott lángra a falubeliek és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően. A család egésze tragédiaként élte meg a szombati napot, hiszen az otthonuk biztos pont életükben, de a lelkipásztor szerint a hála sokkal erősebb bennünk, mint a sajnálat, hiszen senkinek sem esett baja.

A lelkipásztor elmondta, még nem tudja, hogyan fognak a hétvégék alakulni – hét közben ugyanis az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Hivatalában teljesít szolgálatot. „A tűz eloltása után nagyon sokan kérdezték, hogy lesz-e másnap istentisztelet, azt mondtam természetesen, hogy igen, hiszen Istennek a vigasztaló igéje most talán még inkább kell szóljon, mint máskor. Jó volt a hosszú nap végén sokakkal együtt összekulcsolni a kezünket, és hálát adni Istennek a gondviseléséért” – mondja a lelkipásztor.

A kideiek gyors közbelépésének köszönhetően nem terjedt tovább a tűz, a házból is sikerült kimenteni sok mindent. 📸 Kiss Gábor

Adományokat a parókia helyreállítására a következő bankszámlaszámok egyikére lehet küldeni:

RO82 RNCB 0106 0266 1004 0028 – RON

RO08 RNCB 0106 0266 1004 0002 – EURO

Swift-kód: RNCB ROBU

Számlatulajdonos: Parohia Reformata Chidea