Látványosság a világnak – III. Kolozsvári Tavaszy-napok

Látványosság a világnak címmel szervezték meg harmadik alkalommal a Kolozsvári Tavaszy-napokat március 20-21-én a Protestáns Teológiai Intézetben. A rendszeres teológiai konferencián az előadások mellett külön figyelmet kapott a protestáns és római katolikus egyházak által aláírt Közös nyilatkozat a megigazulásról. Bemutatták ugyanakkor az elmúlt év kutatásait tartalmazó, Látták a láthatatlant című kötetet.  

A konferencián az intézet diákjai is részt vettek. 📸 KPTI

A szakmai találkozót Tavaszy Sándorról, az intézet egykori professzoráról nevezték el, a nevéhez kapcsolódóan pedig minden évben a tavasz első napjain szervezik meg. Az összejövetel célja, hogy Kárpát-medence szerte, és most már felekezetek fölött is seregszemléje legyen azoknak, akik rendszeres teológiai, dogmatikai, etikai kérdésekkel foglalkoznak – foglalta össze Visky Béla szervező, a KPTI rendszeres teológiai tanszékének professzora. A konferencián 30 teológus, lelkipásztor vagy doktorandusz mutatta be kutatását, ezek két napon át, párhuzamosan két szekcióban zajlottak. Az előadásokon, a Teológiai Intézet diákjai is részt vettek; ezek többek között a vallástanárok és vallástanítás szerepeit, az istenkeresés és istenkép értelmezéseit, az elhívástörténetek megnyilvánulásait, a „jó élet” fogalmának megközelítéseit stb. tárgyalták.  

A konferencián hazai és külföldi teológusok egyaránt részt vettek. 📸 KPTI

A konferencia idei sajátossága, hogy egy erőteljes ökomenikus jelleget biztosított, ugyanis az első tömb előadói mind a négy történelmi felekezetet képviselve szólaltak meg. Minden felekezetből egy teológus és egy egyházvezető is megosztotta nézeteit, így a református perspektívát Fazakas Sándor és Bogdán Szabolcs, az evangélikus perspektívát Johannes Klein és Gerhard Servatius Depner, a katolikus perspektívát András Szabolcs és Kerekes László, míg az unitárius perspektívát Tódor Csaba és Kovács István mutatta be. Ezek keretében a Németországban 25 éve elfogadott nyilatkozatról fejtették ki véleményeiket azzal kapcsolatosan, hogy mit jelent Isten előtt az ember megigazulása.  

A protestáns és római katolikus egyházak által aláírt Közös nyilatkozat a megigazulásról kapcsán erőteljes ökumenikus jellege volt az idei konferenciának. 📸 KPTI

Az első nap előadásait követően a résztvevők a Cantus Figuratus zenés előadásestjét élvezhették Laczkó Vass Róbert színművész és Székely Norbert zongoraművész előadásában. A második nap András István és Nagy Károly Zsolt közös előadásával zárult, ahol a posztmodern istenkeresés megnyilvánulását, illetve az 1Kor 4,9-re épülő narratíva létrejöttének és használatának elemzését tárgyalták.