Látomások nélkül nincs megmaradás

Multifunkcionális szórvány gyülekezeti központot avattak Sajószentandráson

 

Kováts Ödönné Antal Anna, a település egykori tanítójának nevét nevét vette fel az október 13-án felavatott sajószentandrási multifunkcionális szórvány gyülekezeti központ. A hálaadó ünnepségen részt vett a társ- és szórványegyházközségek képviselői mellett a székelyudvarhelyi testvérgyülekezet kórusa is, akik énekkel tették szebbé az ünnepet. 

Látomások nélkül nincs megmaradás

Zsúfolásig telt meg október 13-án az alig hetven lelket számlálára sajószentandrási gyülekezet temploma. Néhány évvel a templom felújítása után újabb, nem várt ünnepre gyűltek össze a gyülekezeti tagok, a szórvány gyülekezeti központ átadására. Bár a gyülekezet önerőből nem tudta volna a régi iskola épületét felújítani, pályázatokból kapott támogatásból sikerült az épületet újra a közösség szolgálatába állítani. 

A hálaadó istentiszteleten Bányai Csaba, a Dési Református Egyházmegye esperese végzett liturgiai szolgálatot, majd Kató Béla püspök És 35,1-10 alapján hirdette az igét. Igehirdetésében elmondta, a felolvasott szakaszból elénk táruló kép utópiának tűnik, azonban ez a fajta látásmód szükséges ahhoz, hogy ne legyünk elveszettek. Ugyanígy Izraelnek is szüksége volt erre a látásmódra, a reményre, hogy a fogságot túlélje. Látomások nélkül nem tudunk megmaradni, a szórványban különösen fontos, hogy a remény éltessük. Isten nem az elkészített lehetőségek beteljesítője, nem a mi terveinket valósítja meg, csak így tud csodákat művelni. Ebben az apró közösségben nem tűnt lehetségesnek, hogy egy leromlott állapotú épületet újra használhatóvá tegyenek. Isten azonban apró csodákat tesz velünk, amelyeket nem szabad nem észrevenni, hiszen, aki csak a nagy eseményeket várja, elmegy mellettük, annak keserű, boldogtalan lesz az élete. A püspök arra is figyelmeztette a gyülekezetet, hogy a boldogság megtapasztalásához közösség is kell, az egyéni célok, érdekek elmagányosítják az embert. Aki megtapasztalja Isten fényét, utat láthat, Isten fénye, amely rávilágított erre a gyülekezetre, erőt ad a jövőben is. 

Látomások nélkül nincs megmaradás

Molnár Helén lelkipásztor IV Móz 10,10 versével köszöntötte a gyülekezetet. Elmondta, 2012-ben, amikor felszentelték a felújított sajószentandrási templomot, önerőből tudták megjavítani. A felekezeti iskola eközben ment tönkre, mondta a lelkipásztor, aki szerint őseink nem azért harcoltak, nem azért küszködtek, hogy amit ők megépítettek, az tönkremenjen. Néhány év után az Emberi Erőforrások Minisztériumánál nyert pályázatot a gyülekezet egy multifunkcionális szórvány központ kialakítására, ahol összegyűlhetnek, együtt lehetnek nem csak a sajószentandrásiak, hanem sajóudvarhelyiek, magyarberéteiek, valamint a szórvány gyülekezetekből is. Idén november 25-én a Dési Református Egyházmegye gyermekeit gyűjtik össze, szórványtalálkozó lesz a kisgyermekeknek, együtt készülnek adventre. Az első pályázat összege nem volt elég az épület teljes felújítására, ezért újabb pályázatot nyújtott be a gyülekezet, ebből sikerült megoldani, hogy az épület maga rendbe kerüljön. Az udvar és a kerítés elrendezését a gyülekezet tartalékaiból nem tudták megoldani, ezt a Communitas Alapítvány támogatta anyagilag, valamint a helyi önkormányzat is biztosította az udvar rendezéséhez a munkaeszközöket. A lelkipásztor a gyülekezeti tagok hozzájárulását emelte ki, sokan a munkájukat félretéve segítettek az udvar kialakításában, sajószentandrásiak, magyarberéteiek, sajóudvarhelyiek egyaránt hozzájárultak, hogy az udvar szebb legyen. Az építkezés összesen 72 242 lejbe került, ami egy ilyen kicsi gyülekezetnek nagy pénz. Amikor valamit nem magunknak építünk, hanem az Úrnak, hogy ott Istent dicsérjék, akkor a munka nem hiábavaló, célja van. A szórvány központ névadójáról szólva a lelkipásztor elmondta, az első világháború után a második világháborúig tanította a község gyermekeit.

Látomások nélkül nincs megmaradás

Köszöntő beszédet mondott az ünnepségen Bányai Csaba esperes, a székelyudvarhelyi testvérgyülekezet lelkipásztora, Bereczki-Orbán Zsolt, a község polgármestere, Bob Ioan, valamint Oláh János felolvasta Kováts Ödönné Antal Anna unokájának, Laczkovits Emőkének a gyülekezethez írott levelét. A hálaadó istentisztelet után a multifunkcionális szórvány központ elé vonult a gyülekezet, az épületet és annak használóit Kató Béla püspök áldotta meg.

Látomások nélkül nincs megmaradás

Kiss Gábor