Krisztusért új teremtések lenni – megújult a kisgalambfalvi templom

Kívül-belül megújulva várja a híveket a kisgalambfalvi református templom, amelynek felújítása során rég elfedett értékek, színek is előkerültek. A gyülekezet július 10-én hálaadó istentisztelet keretében ünnepelte meg hajléka megújulását, valamint felavatták az összetartozás emlékművét, és elültették a felelősségvállalás rózsáit a templom kertjében.

Külső megújulás után a belső megújulás következik a kisgalambfalvi gyülekezet életében. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla püspök a hálaadó istentiszteleten a 2Krón 34,8-21 alapján hirdette az igét. A kisgalambfalvi gyülekezet történetét felelevenítve csodának nevezte, hogy a templom megújulhatott újból, miután azt több tűzvész is elpusztította. Jósiás király életén keresztül rámutatott arra, hogy a templom felújításán, kijavításán túl azonban elsősorban Isten szavára kell odafigyelnünk, ezért sem jár le a munka az épület helyrehozatalával. A püspök szerint a király neveltetése is fontos szempont, hiszen környezete arra nevelte, hogy Istenre figyeljen, amikor pedig a törvénykönyvet megtalálták, maga a király is tudta, hogy a leírt betű szerint kell cselekednie. Annak, hogy gyermekeinket hogyan, mire neveljük, ma is következményei vannak. Rajtunk múlik, hogy lesz-e, aki a templomnak, az épületeinknek gondját viselje, alkalmanként megtöltse. Mi a haszna a templom felújításnak, építésének? – tette fel igehirdetésében a püspök a kérdést. A bibliai történet népe a Szentírás egy részét találta meg. A kommunizmus alatt is sokan dugták el föld alá, a falakba féltett értékeiket az ellenség elől. A tárgyi értékek, szimbólumok mellett azonban a lelki megsemmisülés is valós veszély, ha neveltetésünkből eltűnnek azok az elemek, amelyek meghatározzák életünket. Ha a tanításunkból eltűnik a Szentírás igazsága, akkor a halál- és életfélelem fog úrrá lenni életünkön. Kató Béla hangsúlyozta, hogy a reformáció indulása is a Jósiás történetéhez hasonló esemény, amikor az ige megtisztult, és megjelent mögötte Krisztus. A külső megújulás, bár látványos, sosem lehet cél, csak egy első állomás, amely a gyülekezet megújulásához vezet.

Kató Béla püspök szerint az Istenre figyelésre kell nevelnünk gyermekeinket, hogy legyen aki megtöltse majd a templomokat. 📸 Kiss Gábor

Páll Attila Csaba, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese köszöntésében hangsúlyozta, hogy bár a történelem során gyakran elkeseredhettünk volna, Isten kegyelméből ma is van Erdélyben magyar nép, református egyház, ez pedig azt bizonyíja, hogy Isten kegyelme sokkal nagyobb, mint ahogy azt mi megérdemeljük, eben a kegyelemben bízva újabb évtizedeket, évszázadokat kaphatunk tőle.

A kisgalambfalvi gyülekezetnek álmai és tervei vannak, amelyek nem fejeződtek be a templom felújításával. 📸 Kiss Gábor

Rátoni Botond kisgalambfalvi lelkipásztor beszédében Istennek adott hálát, hogy a próbák közepette a népnek nem keményedett meg a szíve, mindig megtalálta az erőt az újrakezdéshez, újra és újra megbizonyosodott arról, hogy Isten szövetsége továbbra is fennáll. A lelkipásztor elmondta, hogy az 1992-ben elvégzett felújítási munkálatok során megtaláltak befalazva egy címeres magyar zászlót. Bár újabb zászló nem került elő a mostani felújítás során, nemcsak a falakba épült Isten háza, hanem az életükbe is. A lelkipásztor köszönetet mondott a támogatóknak, a kivitelezőknek és a gyülekezetnek is, akik adakoztak és közmunkáztak is, hogy a templom megújulhasson. A munkálatok során újrafedték a templomot, kicserélődött a padlózat, megújult a fűtésrendszer, valamint a toronygömb is, amelyben üzenetet is hagytak az utókornak. A felújítás során előkerült a templomi bútorzat több mint 200 éves festése, valamint új kazettás mennyezetet is kapott a hajlék. Rátoni Botond hangsúlyozta beszéde végén, hogy a munka ezzel nem fejeződött be, álmaik és terveik vannak, vágyuk, hogy Pál apostollal együtt vallhassák: Krisztusban és Krisztusért új teremtés vagyunk.

Ősz Sándor, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye főgondnoka örömét fejezte ki, hogy bár nem nagy a gyülekezet, nagy létszámban vesznek részt az egyházközség életében, a közmunkákon, Isten igéjéből erőt merítve élik meg hétköznapjaikat is. Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja a közösségi összefogást emelte ki köszöntésében, valamint azt a tartást, amelyet a székelyföldi emberek között tapasztalt.

Bibliát kapott ajándékba a gyülekezet a testvértelepülés vezetőjétől. 📸 Kiss Gábor

Kiss Viktor, a kisgalambfalviak testvértelepülésének, Gyöngyöstarjánnak a polgármestere a nemzeti összetartozásról beszélt, amelyet a két település közötti kapcsolat is megerősít. Kisgalambfalvának két magyarországi testvértelepülése van, Mikepérccsel is testvéri kapcsolatot ápolnak. Tímár Zoltán mikepércsi polgármester ajándékot is hozott a kisgalambfalvi gyülekezetnek, a Károli Gáspár által fordított Biblia hetedik, 1704-ben kiadott változatának reprint változatát, valamint 850 000 forint adományt is, amellyel a testvértelepülés hozzájárul a templom felújításához.

A templom udvarán leplezték le az összetartozás emlékművét. 📸 Kiss Gábor

A hálaadó istentisztelet után az udvaron folytatódott az alkalom, ahol leleplezték az összetartozás emlékművét, valamint a két testvértelepülés polgármestere elültette a felelősségvállalás rózsáit.