Krisztus-szerűen prédikálni

Beiktatták a Kolozsvár-kerekdombi gyülekezet lelkipásztorát

 

Kolozsváron a kerekdombi gyülekezet meghívás alapján töltötte be a Dobri András lelkipásztor nyugdíjba vonulásával megüresedett állást. A presbitérium a korábban a gyülekezetben segédlelkészként szolgáló Fazakas Csabát hívta meg, aki hat évig a Küküllői Egyházmegyében levő Sövényfalván teljesített szolgálatot.

A lelkipásztor beiktatására október 8-án került sor a kerekdombi református templomban, ahol dr. Bibza Gábor, a Kolozsvári Egyházmegye esperese a Gal 1, 10-12 alapján hirdette az igét. Amikor lelkipásztort választanak, mindenki kíváncsian várja, mit fog tenni az új lelkipásztor, akeinek hatalmas elvárásoknak kell megfelelnie. Egyesek magas, mások csendes vagy bátor, megint mások jó hangú lelkipásztort szeretnének. De tudni kell, hogy Isten szolgájának nem ezt a fajta elvárást kell kielégítenie. Pál apostol azt mondja, ő Krisztustól vette a szolgálathoz való erőt – mondta igehirdetése során Bibza Gábor, majd így folytatta: ma is szüksége van a lelkipásztornak a kinyilatkoztatásra. Amikor pedig Szentlélek megerősít minket, akkor csakis azt kell prédikálni, amit Isten üzen: az örömüzenetet. Akkor tudjuk hitelesen hirdetni az igét, ha a Szentlélekkel való találkozás élményszerű – fogalmazott az esperes. Korszerűen, a gyülekezet nyelvén kell prédikálni, de a tartalomra nézve mindig ugyanúgy: Krisztus-szerűen – zárta beiktató prédikációját Bibza Gábor.

Krisztus-szerűen prédikálni

Fazakas Csaba beköszöntő beszédét a Ján 3,30-ra alapozta, és mintegy saját maga számára is megfogalmazta a feladatot: Krisztus közelségében a gyülekezettel együtt dolgozva Isten dicsőségére kell szolgálni.

Dobri András nyugalmazott lelkipásztor, Bibza Gábor esperes és Farkas László Irisz-telepi beszolgáló lelkipásztor átadta a szimbólumokat – a Bibliát, a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét –, majd az egyházközség nevében Tóth Árpád főjegyző köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Bódi Sándor egyházmegyei főgondnok, Visky János Bulgária-telepi lelkipásztor, Dobri András, Jakab Gábor plébános, valamint Bálint György főgondnok üdvözölte a kerekdombi új lelkipásztort. A beiktatás a gyülekezet vegyeskarának, a Crescendo kórusnak szolgálata, valamint Zelenka Petra szavalata és szeretetvendégség után zárult.

 

Somogyi Botond