Krisztus arca tündököljön rajtatok – észak-erdélyi régiós nőszövetségi találkozó Tordán

Közel háromszázan gyűltek össze az Erdélyi Református Nőszövetség észak-erdélyi régiós találkozóján az újtordai templomban szombaton, szeptember 7-én. A dési, kalotaszegi, kolozsvári és tordai egyházmegyéket magában foglaló régió konferenciája a Nőszövetség idei mottójához igazodott: „Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” (Jn 17,11b)

Krisztus arca tündököljön rajtatok – észak-erdélyi régiós nőszövetségi találkozó Tordán

Az egyházmegyei nőszövetségek zászlóinak felvonulása után Lukács Margit Melinda kórházlelkész hirdetett igét az Ef 4,3–6 alapján. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyértelműnek kellene lennie, hogy Krisztusban egységben vagyunk, és érezzük is ennek a valóságát, azonban sokszor csak erőfeszítések, áldozatok árán lehet ezt az igazi összetartozást elérni, legyen szó házastársi, családi kapcsolatokról, gyülekezetről. „Nem lehet úgy egységet ápolni, hogy csak részben, félig adom oda magam. Úgy sem lehet egységben élni, hogy én sokat kapjak. Ez az igyekezet arról szól, hogy adjak, és törvényszerűség, hogy akkor kapok is” – hangsúlyozta a lelkipásztor, majd hozzátette: minden nőszövetség igehirdető a maga gyülekezetében, egységükkel Krisztus arcát kell hordozniuk, hogy betölthessék a missziói parancsot.

Krisztus arca tündököljön rajtatok – észak-erdélyi régiós nőszövetségi találkozó Tordán

Szőllősi Etelka észak-erdélyi régiós elnök, a találkozó szervezőjének köszöntése után Borsos Melinda nőszövetségi elnök a Zsolt 133,1.3 versekkel szólt az asszonyokhoz, és elmondta: „A nevünk is mutatja, hogy szövetségben vagyunk Urunkkal. Közösségünkben annyi szeretet, engedelmesség, alázat, szelídség, békesség van, hogy Isten áldásával megsokszorozódik igyekezetünk, és kicsordul a világba. Nem önmagunkért, hanem azért vagyunk közösség, hogy szolgálhassunk. Ez a küldetésünk.” Bányai Csaba dési esperes az ApCsel 16,14 alapján Lídia példáját tárta az asszonyok elé, aki szintén egy „láthatatlan sereg” tagja volt, és azt kívánta az egybegyűlteknek, hogy az Úr továbbra is nyissa meg szívüket, mint Lídiának, hogy végezhessék csodálatos munkájukat.

Krisztus arca tündököljön rajtatok – észak-erdélyi régiós nőszövetségi találkozó Tordán

Vincze Minya István esperes elmondta, a kalotaszegi egyházmegyében a nőszövetség szintén az egyik legjobban működő szervezet, hiszen a szeretet törvényének lelkületével végzi a fáradhatatlan munkát. Bibza Gábor kolozsvári esperes üdvözletét Oroszhegyi Attila adta át: a Jn 10,6 verssel köszöntve a résztvevőket azt kívánta, hogy Krisztussal élő egységben végezzék munkájukat. Vincze Csongor tordai esperes házigazdaként köszöntötte az asszonytestvéreket, és bemutatta az újítások előtt álló újtordai templomot. Vincze Andrea, a tordai egyházmegye nőszövetségének elnöke is házigazdaként szólalt fel, elmondta, hogy legutóbb 2015-ben volt régiós nőszövetségi találkozó a templomban. Magyarország kolozsvári Főkonzulátusa részéről Kőrösi Viktor Dávid konzul vett részt az eseményen, kifejezve örömét, hogy együtt ünnepelhet a régió asszonyaival.

Krisztus arca tündököljön rajtatok – észak-erdélyi régiós nőszövetségi találkozó Tordán

A nap folyamán a templom sekrestyéjében Ady Endre halálának századik évfordulójára szervezett kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. A több ország művészeinek munkáiból összeállított tárlatot Zilahi Noémi grafikusművész mutatta be, kitérve Ady életének és karrierjének mozzanataira. A női és férfi természet különbségeiről, árnyalatairól, érdekességeiről Gállné Szabó Tünde lelkipásztor tartott előadást, szemléletes példákkal, tudományos kutatások eredményeivel mutatva be a két nem anatómiai, érzelmi, viselkedési sajátosságait, a párok közötti kapcsolatokat, konfliktushelyzeteket és ezek megfelelő értelmezését, kezelését. A találkozót Marosán Csaba színművész Intés az őrzőkhöz című, Ady Endre verseiből összeállított előadása zárta.

 

Berekméri Gabriella