Közösségben

Közös szervezésre és megbeszélésre gyűltek össze március 20-21. között Tusnádfürdőn az erdélyi lelkészértekezleti elnökök.

Az évente megszervezésre kerülő Egyházkerületi Értekezleti Tanács első ülése volt ez, amire az Egyházkerület üdülőközpontjában került sor. Szinte mindegyik egyházmegye képviseltette magát a találkozón, így a legtöbb helyről személyes beszámolót is lehetett hallani az elmúlt év egyházmegyei lelkészértekezleti munkájáról.

A találkozót Varga Zoltán, a Kalotaszegi Egyházmegye lelkészértekezleti elnökének áhítata indította, majd rövid betekintést kaphattunk egy-egy egyházmegye életébe. Ezek a beszámolók mindig jó alkalmak arra, hogy egymásnak előadásokat lehessen ajánlani és ötleteket megosztani. Gazdag programok és előadások tarkították az elmúlt évet, a lelkészértekezleti elnökök, a kollégákkal egyeztetve próbálták megtalálni azt a témát, ami sok lelkipásztort érdekel és érint. A megbeszélést gazdagította a magyarországi lelkészegyesület részéről Szőnyi Tamás elnök és Kolumbán Gábor kazincbarcikai lelkipásztor jelenléte is, akikkel így kisebb körben jobban meg tudtunk ismerkedni. Bardócz Csaba ERLÉSZ elnök az elmúlt év tevékenységi beszámolója után tisztázott néhány kreditpontos kérdést, Gáll Sándor egyházkerületi kancellár megbízásából.

Egyházkerületi Értekezleti Tanács ülés az Egyházkerületünk Tusnádfürdői üdülőközpontjában. 📸 Nagy István

Másnap Gombos Venczel, a Tordai Egyházmegye lelkészértekezleti elnökének áhítata indította a napot, majd megbeszélésre került az idei Országos Lelkészértekezlet időpontja (október 10-11.) és témája is. Nagy Gábor ERLÉSZ titkár részletezte, hogy az idei országos találkozót a belmisszió témája köré lenne jó szervezni, amiben a magyarországi gyülekezet-megújítási program segítségét szeretnék kérni. Az elnökök örömmel üdvözölték az ötletet és a belmisszió t;májában erdélyi előadókat is ajánlottak.

E két napban is meg lehetett tapasztalni, hogy a lelkészértekezleti csapat sokszínű, így mindenki a maga egyéniségével gazdagítja a közös szolgálatot. Jó volt látni, hogy nemcsak a munka szólítja ilyenkor közösségre a lelkészeket, hanem az együttlét öröme is.