Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata

Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata

 

446 év után először tartott közös ünnepi zsinatot a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében július 4-én. A jubileumi ülésen elfogadott nyilatkozatban hálát adnak az elmúlt 500 évért, felvállalják a reformátorok örökségét, kiállnak a Szentháromságba vetett hitük mellett, elkötelezik magukat a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és az egyházi oktatási intézmények további fenntartása mellett, fogadalmat tesznek egymás segítésére, valamint az evangélium tiszta hirdetésére és Isten igéjének őszinte és feltétlen továbbadására és terjesztésére.

A jubileumi találkozót közös istentisztelettel indították a kolozsvári lutheránus templomban, ahol Zelenák József evangélikus püspökhelyettes mondott köszöntőbeszédet, majd ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét a 13. zsoltár alapján.

Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata

Ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a Romániai Református Egyház Zsinatának ügyvezető elnöke a 133. zsoltárral köszöntötte az egybegyűlteket: „ímé mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak.” Kiemelte Erdély két Szentháromság-hívő protestáns felekezete közel négy és fél százados együttélésének jelentős pillanatait, majd hozzátette: „múltbeli együttműködéseink közege a szükséghelyzet volt, alapja a közös nyelv és a közös protestáns örökség, mozgatórugója pedig a keresztyén szeretet. Nagyon sok mindent megosztottunk egymással: egyházkerületet és egyházközséget, iskolát és templomot egyaránt. Hiszem, hogy ilyenkor mindig az Imitatio Christi jegyében cselekedtünk, és – sok nyomorúságunk mellett – istenképűségünkből csillant meg egy darab.” Kató Béla felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi alkalom célja nem csupán a hálaadás és emlékezés, hanem a lutheránusok és reformátusok közös jövőjének keresése és kialakítása is. „Meg szeretnénk erősíteni, hogy ragaszkodni kívánunk hitvallásainkhoz, a reformátorok örökségéhez. A kölcsönös tisztelet jegyében veszünk részt és szolgálunk egymás istentiszteletein, felekezeti identitásunkat megőrizve segítjük egymást” – jelentette ki a püspök, majd hozzátette: a történelem viharai között tartósnak bizonyuló kötelékeket tovább erősítenék, ezek közül pedig a legszorosabbra, a lelkészképzésre fektetik a hangsúlyt.

Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata

Dr. Fekete Károly püspök, a Magyarországi Református Egyház nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Biztosította a jubileumi ülés résztvevőit az anyaországiak szolidaritásáról, majd hozzátette: a reformáció abban különbözött más forradalmaktól, hogy az elcsendesedés jegyében folyt, Isten ölelésének csendjéből pedig bátorság, újítások, küzdelmek, világra szóló változások indultak el az „erős várunk a mi Istenünk” jelmondat vezénylésével. Dr. Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára a református és evangélikus egyházakat további közös munkára, egymás segítésére, anyanyelven történő oktatási intézményeik fenntartására és támogatására buzdította.

Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata

Dr. Jack Felch, a Pennsylvania Állambeli Lehigh Presbytery Moderátora a Lehigh Presbyteryben élők nevében szólalt fel, Jim Ferlino pedig az Amerikai Egyesült Államok Presbiteriánus Egyházának részéről köszöntötte az ünneplőket. Jack Felch kiemelte: a Romániai Magyar Református Egyházkerületek és a Lehigh Presbytery közötti missziói és lelkigondozói közös szolgálat két évtizedes múltra tekint vissza, szoros együttműködést alapoztak meg a gyülekezetek között, és közösen örvendezhettek több cserelátogatásnak.

Dr. Margriet Gosker, a Hollandiai Protestáns Egyház reformációi jubileumi nagykövete a teológiai hallgatók elmúlt évszázadokban tett gyakori hollandiai tanulmányútjait emelte ki, felhívva a figyelmet arra, hogy a két országnak hosszú a hit és református kultúrán alapuló közös történelme.

Mag. dr.h.c. Fónyad Pál, az ausztriai Martin Luther Bund főtitkára a protestáns egyházak ausztriai életéről beszélt, és arról, hogyan működtek együtt a történelem folyamán, és dolgoznak közösen napjainkban is, valamint hogyan viszonyulnak a nem protestáns egyházakhoz.

Dieter Bökemeier, a Lippei Tartományi Egyház külügyi előadótanácsosa a Lippei Egyház és Dietmar Arends püspök üdvözletét tolmácsolta. Rámutatott: a Lippei Egyházkerület 1999 óta testvérkapcsolatban van az Erdélyi Református Egyházkerülettel, kitért a Lippében is jelentkező egyházi gondokra, és röviden beszélt a társadalmi változások következtében jelentkező problémákról.

Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata

Rev. Uel Marrs az Ír Presbiteriánus Egyház Zsinata részéről szólalt fel. Kiemelte, egyházuk 30 esztendeje ápolja és építi a Magyar Református Egyházzal kialakult kapcsolatát, különösképpen az Erdélyi Református Egyházkerülettel. „Imádságainkban áll, hogy együttműködésünk mindezen megnyilvánulásai Krisztus földi országának megerősítését szolgálták mind Írországban, mind Erdélyben, és hogy a következő években is továbbra erősíthessük kölcsönösen egymást” – jelentette ki. Susan Brown a Church of Scotland részéről köszöntötte az egybegyűlteket.

Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata

Az eseményen dr. prof. Buzogány Dezső a református-evangélikus közös múltról tartott egyháztörténeti előadást, emellett az egybegyűltek a Protestáns Teológiai Intézet vegyeskarának szolgálatát hallgathatták meg. 

A nyilatkozatot teljes terjedelmében itt érhető el: http://www.reformatus.ro/a-romaniai-reformatus-egyhaz-es-romaniai-evangelikus-lutheranus-egyhaz-zsinatainak-nyilatkozata.html 

Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata

Fotó: Kiss Gábor

Szöveg: Berekméri Gabriella