Közös imanapot tartanak a Kárpát-medencei gyülekezetek

Együtt imádkozhatnak december 2-án a Kárpát-medencei református gyülekezetek. A hagyományossá vált Kárpát-medencei imanapot idén tizenharmadik alkalommal szervezik meg. Ezúttal az Erdélyi Református Nőszövetség készítette elő az felhasználandó anyagot a Máté 28,19 alapján: „tegyetek tanítványokká minden népeket…”

Borsos Melinda, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke elmondta: „Hálásak vagyunk Istennek, hogy a tizenharmadik református imanap anyagát az Erdélyi Református Nőszövetség készíthette elő. A 21. század kihívásai közepette erdélyi nőszövetségünk a belmissziót tartja legfontosabb feladatának. Imanapunkon hálát adunk a már létező erdélyi és Kárpát-medencei belmissziós szolgálatokért. Kérjük Istent, támogasson minket Szentlelkével, hogy a missziós küldetés folytatódjon. Imádkozunk útmutatásért és áldásért minden szolgálati területen.”

Kató Béla püspök az imanapi füzetben üzent a szervezőknek és résztvevőknek: „Hűséges szolgálatukkal mind ez idáig bizonyságát adták az evangélium hirdetése iránti elkötelezettségüknek, és szolgálati hűségükkel a keresztyén egyházi fegyelem gyakorlásának példamutatóivá lettek. Fegyelmezetten imádkozni és evangélium szerint munkálkodni, a szeretet parancsát Jézus követőiként betartani és anyaként tanítani a legszebb küldetés. Ahol ez a küldetés él, ott közel a mennyek országa. Legyen a Kárpát-medence ez a hely.”

Az alkalomra szerkesztett füzet a püspöki köszöntés mellett tartalmazza az Erdélyi Református Egyházkerületben működő missziós szolgálatok bemutatását. Az imanap anyaga megtalálható és letölthető itt:

https://drive.google.com/drive/folders/1ScE9RSwmmqp32nSk-g7_Ic98auAZJTQG?usp=sharing

Az erdélyi nőszövetség szeretettel kéri az egyházközségek lelkipásztorait, gyülekezeteit, hogy 2018. december 2-án kapcsolódjanak be ebbe az imaláncba, helyet adva az imanapnak az istentiszteleten.