Köszönetnyilvánítás az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek

Köszönetnyilvánítás az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek!

 

Gyülekezetünk, Egyházmegyénk, és a sokat szenvedett Zsebe család nevében fordulunk Önökhöz, megköszönve azt az áldozatos kerületi gyűjtésből származó adományt, amely a kicsi Zsebe Zselyke Sarolta hívünk gyógyulását hivatott támogatni.

Köszönetünk nem csupán gyülekezeteinknek szól, hanem minden áldozatvállaló református hívünknek is, akiknek adománya a gyógyulásba vetett hitet, ezáltal a reménységet és az egymás iránti elkötelezett szeretetet példázza.

Minden beteg testvérünk számára gyűjtött adomány Pál apostol 2 Kor 8,2-4 elmondott szavait erősíti meg bennünk: „Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti adakozással részt vehessenek.” Legyen áldás az adakozók további életén, és az Úr segítse gyógyulásában a kisgyermeket! Ezért imádkozzunk!

 

Gyulafehérvár,

Gudor Kund Botond esperes