Kórustalálkozó Körösfőn

Énekszóval telt meg november 23-án, szombaton a körösfői református templom. A körösfői gyülekezet volt ugyanis a házigazdája a 8. Kalotaszegi Egyházmegyei Kórustalálkozónak, melyre tíz lelkes kórus érkezett lelkipásztorával, karvezetőjével, kántorával. Az esemény istentisztelettel vette kezdetét, melyen Mihály János, gyerővásárhelyi lelkész, Körösfő szülötte, a kórustalálkozó főszervezője hirdette az igét. „Zsoltárt énekelni annyit jelent, mint odaadni magunkból Istennek, ami a legszebb bennünk” – fogalmazott a lelkipásztor a prédikáció rendjén.

Kórustalálkozó Körösfőn

Ezt követően Károly Károly, a helyi lelkész köszöntötte a népviseletbe öltözött éneklő sereget, akik csaknem kétszázan jöttek el egyházi énekekkel, kórusművekkel áldani az Úr nevét. „Aki énekel, kétszer imádkozik”. – bátorította a lelkész az énekelni készülő kórusokat, a gyermekkorában nagyapjától hallott bölcs mondással. Vincze Minya István, a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese is köszöntötte az egybegyűlteket és köszönetet mondott a szervező körösfői gyülekezet elöljáróinak. A bánffyhunyadi, magyarlónai, nyárszó-sárvásári, mákófalvi, magyarvistai, kalotaszentkirály-zentelki, zsoboki, magyarkapusi, mérai és körösfői református gyülekezetek vegyeskórusai 3-3 énekkel készültek az alkalomra. A két felvonásban zajló találkozó szünetében a résztvevők a templomkertben fogyaszthattak a gondosan elkészített, házi süteményekből. A kórusok éneklése után nem ért véget a találkozó, az éneklő sereget a kultúrotthonban ebéddel vendégelték meg, akik mindannyian első helyezéssel térhettek haza otthonaikba.

Kórustalálkozó Körösfőn

Albert Beáta, Körösfő

Fotó: Lónay Arthur