Kontextuális lelkigondozói képzés indul szeptemberben

Kedves Szolgatársak!

 

Ez év szeptemberében kontextuális lelkigondozói képzést indítunk. A kontextuális szemlélet vallja, hogy a segítségforrások ott vannak, ahol a törések vannak – vagyis az emberek létfontosságú kapcsolataiban. Ezért arra képesíti a lelkigondozót, hogy a bajba jutott ember gyógyulását a számára fontos kapcsolatok helyreállítása által segítse. 

Kik szervezik és vezetik a képzést?

A képzés a romániai és a magyarországi protestáns egyházak hozzájárulásával a Hollandiai Kontextuális Lelkigondozás Alapítvány (Stichting Contextueel Pastoraat Nederland) égisze alatt zajlik. Ennek az alapítványnak a nevében oktatnak a kontextuális szemléletben és lelkigondozásban járatos oktatók: dr. Hanneke Meulink-Korf, dr. Kocsev Miklós és dr. Kiss Jenő. Ez az alapítvány bocsátja ki a bizonylatokat is. 

Kontextuális lelkigondozói képzés indul szeptemberben

Hol és mikor lesz a képzés?

A képzést Berekfürdőn tartjuk. 2015. szeptemberében kezdődik és 2016. novemberéig tart. Egy négynapos, négy három napos és három kétnapos tömböt, illetve négy csoportos szupervíziós ülést foglal magában. 

A képzési tömbök dátumai: 2015. szeptember 14–17; október 5–7; november 4–6; december 7–9; 2016 február 1–2, március 7–8; május 2–3 és november 28–30. 

A szupervízióra 2016. június, szeptember, október és november hónapjaiban kerül sor. 

Mennyibe kerül? 

A képzés díja személyenként mintegy 300 Euro, amelyet két részletben kell kifizetni. Ez a mérsékelt képzési díj a Hollandiai Protestáns Egyház (PKN) Kerk in Actie nevű szervezetének és a Juhász István alapítvány nagymértékű pénzügyi hozzájárulásának, valamint a Berekfürdői „Megbékélés Háza” nagyvonalú árengedményének köszönhető. A képzési díj mellett a részvevők hordozzák az utazás és a büfé (kávé, ropi stb.) költségeit is. 

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

Ezt a képzést elsősorban azoknak a romániai és magyarországi protestáns lelkipásztoroknak ajánljuk, akik a kapcsolat-alapú lelkigondozásban szeretnénk elmélyedni. Főleg azok jelentkezését várjuk, akik a lelkigondozás, a (pasztorál)pszichológia, vagy a pszichoterápia terén jártasok. 

Mivel a csoportfolyamat a képzés egyik alapvető eleme, azért csak olyanok jelentkezését fogadhatjuk el, akik elkötelezik magukat arra, hogy minden alkalmon részt vesznek, és a társaik feltárulkozásait személyes feltárulkozással viszonozzák. 

Jelentkezés

Jelentkezni 2015. augusztus 17-ig lehet egy motivációs levél beküldésével a kissjeno@proteo.hu e-mail címre. Ennek a levélnek tartalmaznia kell: a jelentkező személyére, szolgálatára, lelkigondozói (terápiás) jártasságára vonatkozó adatokat, az indítékának leírását, valamint az elköteleződést, hogy – felvétel esetén – a továbbképzőn elkötelezetten és mindvégig részt vesz. A jelentkezéseket egy erre hivatott bizottság bírálja el, amelynek döntését 2015. augusztus 31-ig közöljük. Ezt követően be kell fizetni a képzési díj első részletét. A befizetéshez szükséges banki adatokat közöljük a jelentkezés elfogadásáról szóló értesítésében. 

 

Kiss Jenő, Hanneke Meulink-Korf és Kocsev Miklós nevében is