Konferenciával indította az évet a Református Tanárképző Kar

Theologia pro scientia et societate címen rendezett tudományos konferenciát a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara január 20-án. A szakmai találkozót második alkalommal rendezték meg azzal a céllal, hogy emelje a Studia folyóirat színvonalát, és népszerűsítse a teológiai tudományokat.

Lukács Olga dékán köszöntötte a résztvevőket. 📷 Berekméri Gabriella

Hazai és határon túli intézmények képviselői tartottak előadásokat a teológia különböző ágazataiból merített témákból, bemutatva legújabb kutatási eredményeiket az egybegyűlt szakembereknek. Az eseményt hibrid formában tartották meg, az előadók és résztvevők személyesen és online is bekapcsolódhattak. Már a tavalyi alkalmon, a konferencia első kiadásán megfogalmazták a szervezők, hogy a tudományos ülés nem korlátozódik egy diszciplínára, hanem minden teológus a legújabb kutatási eredményeit mutatja be.

Gáll Sándor egyházkerületi kancellár tartott áhítatot. 📷 Berekméri Gabriella

Az eseményt dr. Lukács Olga dékán nyitotta meg, majd Gáll Sándor egyházkerületi kancellár tartott áhítatot az Ézs 32,1–8 versek alapján. Ezt követően nagykőrösi, sárospataki, komáromi, budapesti és kolozsvári szakemberek mutatták be kutatási eredményeiket.

A Theologia Reformata Transylvanica folyóiratot a Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar adja ki évente kétszer. A tudományos, teológiai tanulmányokat, cikkeket, könyvbemutatókat és recenziókat tartalmazó lap 2001 óta jelenik meg. A kiadványban magyar, angol és német nyelven jelennek meg a főbb teológiai területeket (bibliai teológia, dogmatika, etika, liturgia, katekézis, keresztyén művészet, vallásfilozófia, egyháztörténet, egyházzene stb.) érintő kutatások, de interdiszciplináris tanulmányok is helyet kapnak benne. A folyóirat előző számai itt olvashatók.

Az egész napos eseményen a következő előadások hangzottak el:

 • Váradi Ferenc (Nagykőrös): Keresztyén többlet a pedagógusképzésben – mérhetőség és mérés
 • Váradi Kusztos Györgyi (Nagykőrös): „Találja ki, mihez van leginkább kedve, és csinálja azt.” A Pedagógiai Kar Mentálhigiéné kurzusának oktatói-hallgatói tapasztalatairól
 • Lehoczky Mária Magdolna (Nagykőrös): Nevelés- és oktatásügyünk bajnoka. Szigeti Warga János emlékezete Kiss Áron írásaiban
 • Barnóczki Anita (Sárospatak): Lelkigondozói gondolatok Káin utódairól
 • Szénási Lilla (Komárom): Gamifikáció a hitoktatásban
 • Fehér Ágota (Nagykőrös): Az Ifjúsági Gyülekezet közösségének értékei és szerepük a tanulmányi eredményesség támogatásában a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának történetében
 • Kocsev Miklós (Budapest): A diakónia bibliai-teológia alapjai és annak mai gyakorlata
 • Csík György (Komárom): A Krisztus alapú szeretetszolgálat megközelítése
 • Nagy Károly Zsolt (Sárospatak): Firkák – újraolvasva. A református templom térhasználatának egy sajátos aspektusa
 • Püsök Sarolta (Kolozsvár): Démonok, boszorkányok… az ellenségkép kedvelt építőelemei, és a mögötte felsejlő valós tények
 • Görözdi Zsolt (Komárom): A jelenések könyve sajátságos homiletikai megközelítései
 • Lészai Lehel (Kolozsvár): Kultúrák és lelkiségek törésvonalán
 • Somogyi Alfréd (Komárom): A hontalanság éveinek (1945-48) hatása a felvidéki református egyház életére
 • Lévai Attila (Komárom): A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tudományos intézményei és történései az elmúlt fél évszázadban
 • Kendeffy Gábor (Budapest): Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát (Lk 9,23). Szent Ágoston és a visszaható névmás
 • Hover Zsolt Sándor (Budapest): A 19. századi kolerajárvány nyomai az egyházi és világi sajtóban
 • Misák Marianna (Sárospatak): Őri Fülep Gábor életműve
 • Szatmári Emília (Sárospatak): Egy epizód a Sárospataki Református Kollégium 20. századi történetéből
 • Lányi Gábor (Budapest): Ego dokumentumok megbízhatatlansága az 50-es évek református egyházvezetőinek motivációs kutatásában
 • Lukács Olga (Kolozsvár): Antonio Possivino erdélyi missziója

Az előadók és résztvevők online is megtarthatták előadásaikat, követhették a rendezvényt. 📷 Berekméri Gabriella

A konferencia a Bethlen Gábor Alap és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósult meg.