Konferencián találkoztak a közép-erdélyi régió nőszövetségei

Közel négyszázan gyűltek össze az Erdélyi Református Nőszövetség közép-erdélyi régiós találkozóján a marosfelfalui templomban szombaton, szeptember 14-én. A görgényi, küküllői, maros-mezőségi és marosi egyházmegyéket magában foglaló régió konferenciája a Pál apostol Rómabeliekhez írott leveléhez igazodott: „Azért fogadjátok be egymást, miképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)

Konferencián találkoztak a közép-erdélyi régió nőszövetségei

Az egyházmegyei nőszövetségek zászlóinak felvonulása után Berekméri Csilla lelkipásztor hirdetett igét a Róm 15,5–7 alapján. Felhívta a figyelmet arra, hogy gyönyörű a találkozás, az ismerős arcok megtekintése különböző gyülekezetekből. Olyan kérdések merültek fel az ige alapján, hogy milyen közösségből jöttünk ide, hogyan éljük meg a hitünket, vallásunkat, milyen feladatokat vállalunk és végzünk egyházközösségünkön belül. A prédikáció kapcsán rávilágított három fontos dologra: Isten mutatja a legtökéletesebben, hogy kell befogadni és elhordozni egy másik embert; tanuljunk meg imádkozni egymással és egymásért, ezáltal az élet gyümölcséből merítünk; valamint milyen fontos lehet az éretlenekkel szembeni magatartás. Ismerjük fel az éretleneket, a fiatalokat, és próbáljuk őket bevezetni a gyülekezeti életbe. A három pontban megfogalmazott tanítás segít egy irányba haladni Jézus Krisztus által az Isten dicsőségére.

Konferencián találkoztak a közép-erdélyi régió nőszövetségei

Bukovinszky Csáki Tünde, a találkozót szervező közép-erdélyi régió elnökének köszöntése után, Borsos Melinda nőszövetségi elnök szólt az asszonyokhoz, és elmondta: az Úr egységre hívott el bennünket. Nemcsak a nőszövetség köt össze, hanem hogy Istenre figyelünk. Áldott dolog az egység, az egyetértés. „Külön-külön csak szavak vagyunk, együtt azonban költemény” – zárta szavait az elnök.

Konferencián találkoztak a közép-erdélyi régió nőszövetségei

Veress Róbert görgényi esperes arra buzdította az asszonyokat, hogy mosolyt, megértést és vidámságot vigyenek haza, ezáltal megszépítve a család és az egész közösség életét. Dobos Lóránd, a marosfelfalui gyülekezet lelkipásztora házigazdaként köszöntötte az asszonyokat, és háláját fejezte ki a szervezés és az együttlét kapcsán.

Konferencián találkoztak a közép-erdélyi régió nőszövetségei

Berekméri Melinda marosvásárhely-cserealji lelkipásztor verses összeállításával Ady Endrére emlékeztünk, akinek Móricz Zsigmond szerint „egész élete abban telt el, hogy ő sírta el a mi bánatunkat, ő átkozta el a mi átkainkat. Ő szerette helyettünk az emberiséget, ő szenvedett érettünk… Ő szívta fel a mi korunk mérgét, s ő fizette le értünk a nyomorúság adóját.”

Konferencián találkoztak a közép-erdélyi régió nőszövetségei

A továbbiakban Egység a különbözőségben címmel tartott előadást Tóth Anna kálnoki lelkipásztor, amely során kibontakoztatta az egység útját a szétszakítottságban a gyülekezet különböző rétegei között. Felvetődtek olyan kérdések, mint hogy hogyan tudjuk megszólítani és elérni, valamint bevonni a gyülekezeti életbe a különböző generációkat. Az előadás után pozitív hozzászólásokkal és példákkal buzdították egymást az asszonyok az együttműködésre a szolgálat felvállalásában. A találkozót a szalagok feltűzése zárta.

 

Adorján Szakács Júlia

Fotó: Szabó Edit Edina