Konferencia a gyülekezetépítésről Magyarpéterfalván

Közös konferenciát szervezett Magyarpéterfalván a Nagyenyedi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége és az egyházmegye lelkészértekezleti szövetsége, 2015. június 15-én.

A közös egyházmegyei találkozó istentisztelettel kezdődött. Isten igéjét a Kol. 3,18 – 4, 6 alapján dr. Gudor Botond esperes hirdette, majd Makkai Dénes, a házigazda gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a jelenlévő több mint száz lelkipásztort és presbitert.

Konferencia a gyülekezetépítésről Magyarpéterfalván

Ezt követően Veress László marosszentkirályi lelkipásztor tartott tartalmas és érdekfeszítő előadást “Gyülekezetépítés a szórványtól a nagyvárosi gyülekezetig” címmel. Az előadás felhívta a figyelmet a gyülekezetépítés fontosságára a XXI. században. Az “egy ház az egyház” nem csak szójáték, de figyelmeztetés is: amint egy épületet nem elég megépíteni és utána nyugodtan hátradőlni, hanem elengedhetetlen a folyamatos karbantartás, hasonló módon a gyülekezeti életünk építésén is folyamatosan dolgoznunk kell, különben olyanná válik, mint egy elhanyagolt ház. Ezért aktuális téma mindig a gyülekezetépítés – hangsúlyozta az előadó, majd az épülést akadályozó tényezőket, illetve a gyülekezetépítés szempontjait és lehetőségeit ismertette a jelenlévőkkel.

Konferencia a gyülekezetépítésről Magyarpéterfalván

A konferencia végén Múcsi László egyházmegyei gondnok, a presbiterszövetség megyei elnöke megköszönte a presbiterek szépszámú jelenlétét a találkozón, valamint a vendéglátó magyarpéterfalvi gyülekezetnek mondott köszönetet az esemény megrendezéséért. A jelenlévők a találkozó végén adományaikkal támogattak egy magyarbényei beteg presbiter testvért, és együtt imádkoztak annak gyógyulásáért, aki az elmúlt napokban tragikus baleset következtében két nehéz műtéten esett át. A találkozó közös ebéddel zárult a helyi kultúrházban.