KonfAktív – a Székelyudvarhelyi egyházmegye konfirmandusainak tábora

Mit rejt a név? Egy olyan, október 11-13. között tartott háromnapos ifjúsági találkozót, amelyre a jelenlegi másodéves konfirmandusokat vártuk azzal a céllal, hogy megkedveltessük velük a konfirmációi felkészítőket, elgondolkodtassuk őket a krisztusi tanítványság komolysága felől és segítsük közösségben megélni a hitbeli összetartozás élményét. Nem titkolt célunk volt hosszú távon, hogy ezek a fiatalok aktívan bekapcsolódjanak a gyülekezeti ifjúsági életbe és önkéntes munkákba.

2018-ban a 450 éves tordai vallásszabadság adta a témát, s a híres Petőfi-kérdés lett a tábor címadója is: Rabok legyünk vagy szabadok? A választást a tábor végén az ifjakra bíztuk.

KonfAktív – a Székelyudvarhelyi egyházmegye konfirmandusainak tábora

A szervezők viszont, több lelkipásztor az egyházmegyénkből, arra törekedtünk, hogy a 67 másodéves konfirmandus számára megmutassuk, hogy jobb a Krisztusban nyert szabadságban élni, mint a bűn rabságában maradni. A háromnapos program a Heidelbergi Káté tematikus felosztását követte: Ártatlanság – szabadság, bűnbeesés – rabság, a nagy szabadulás – Krisztus szabadítása és szabadságban járni – megszentelődés. Ezt a vezérfonalat az áhítatok során tartottuk szem előtt, a fiatalok a rövid műhelyek során tudták megbeszélni a felmerülő kérdéseket. A rövid, frappáns előadások az ifjak egyházi szocializációját voltak hivatottak elősegíteni: mi a konfirmáció? Mi az egyház? Ki Isten? Mi a Biblia? Mi az istentisztelet?

Természetesen nem feledkeztünk meg a kikapcsolódásról sem. A parajdi sós wellness központnak köszönhetően szinte minden résztvevő átélte, milyen is a föld sójának lenni. Esténként az alternatív programok, mint a filmnézés, bibliai kvíz-verseny vagy csapatépítő játékok kaptak helyet. A programba tervezett villanyoltás betartásáért két bágyi ifis, Orbán Botond és Bencze Szilárd feleltek.

KonfAktív – a Székelyudvarhelyi egyházmegye konfirmandusainak tábora

Ezúton is köszönjük a Székelyudvarhelyi Egyházmegye Tanácsának, hogy a parajdi Urbán Andor Konferenciaközpontban rendezett 3 napos rendezvény teljes anyagi költségét magára vállalta. Ugyanakkor hálásak vagyunk Kántor Csaba esperes úrnak, valamint Bereczki Orbán Zsolt, Szász Lóránt, Rátoni Botond és Moldovan Radu lelkipásztoroknak a tábor megszervezéséért és lebonyolításáért. A részvételi lehetőséggel egyházmegyénkből 14 gyülekezet élt, jövőre ennél is nagyobb lelkesedésre számítunk: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.”(Jn 8,36)

 

Jári Zsolt lp., Bágy