Kolozsváron ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Kolozsváron, a Püspöki Hivatal tanácstermében ülésezett szeptember 26-án, csütörtökön az Esperesek Kollégiuma. A 15 egyházmegye képviselőit, espereseket és főjegyzőket Kató Béla püspök és a hivatal előadó-tanácsosai tájékoztatták az egyházkerületben zajló folyamatokról.

Kolozsváron ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Az Esperesek Kollégiumának elnöke, Berszán István erdővidéki esperes áhitata után Kató Béla püspök köszöntötte a testületet. Bevezetője végén egy perces csendes imában kérték közösen Berde Szilárd magyarókerekei lelkipásztor feleségének, Berde Ildikónak – akit ezen a napon műtöttek – a gyógyulását.

Kolozsváron ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Gyenge János előadó-tanácsos a kántorok helyzetét ismertette, rámutatva arra, hogy sokszor nem becsülik meg a kántorokat, akik a lelkipásztorok elsődleges munkatársai kellene hogy legyenek. 143 hivatalosan alkalmazott kántor van az egyházkerületben, akikre oda kell figyelni, hiszen az ének maga is imádság. Kató Béla püspök arra kérte a tanácsost, hogy a lelkésztovábbképzések mintájára készítsen egy javaslatot a kántorok továbbképzésének megszervezésére. Ballai Zoltán Ferenc gazdasági tanácsos a református nevet viselő alapítványok és egyesületek tisztázatlan helyzetét ismertette, arra kérve az egyházmegyéket, hogy a saját területükön lévő minden ilyen alapítvány és egyesület helyzetét tisztázzák. Kovács István előadó-tanácsos az intézményes diakónia támogatásáról beszélt, felhívva a figyelmet arra, hogy a Diakónia Keresztyén Alapítvány (DKA) anyagi helyzete – az elért szép eredmények dacára – a jövőben nehezebbé válhat. Beszámolójában ugyanakkor szorgalmazta a gyülekezetek és a DKA szorosabb együttműködését. Az ülésen különböző adminisztratív kérdések is napirendre kerültek, valamint Kató Béla püspök a templomjavítások helyzetéről is tájékoztatta az espereseket.

Kolozsváron ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Kiss Gábor