Kolozsváron tartják az EREK közgyűlését

Kolozsváron szervezik meg idén az Erdélyi Református Egyházkerület rendes évi közgyűlését július 1-jén. Az esemény 10 órakor kezdődik a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség templomában.

Mint minden évben, a résztvevők  idén is meghallgatják a püspöki és missziói jelentés mellett az ellenőrző bizottságok jelentéseit az igazgatótanácsi ügyosztályok munkájáról. Az ügyosztályok jelentéseit, valamint a katekétikai, ifjúsági, egyházzenei előadó, a lelkészértekezleti elnök, a Nőszövetség, a Presbiteri Szövetség, a Protestáns Teológiai Intézet életéről, az Erdélyi IKE tevékenységéről, a fegyelmi bizottság és a Romániai Református Egyház Nyugdíjintézetének jelentéseit a közgyűlési tagok kinyomtatva kapják meg.

📸 archív felvétel: Kiss Gábor

A 16 órakor kezdődő lelkészszentelést egy próba előzi meg. A szentelésre idén összesen 31 ifjú lelkipásztor kap lehetőséget, ezek közül 13-an 2020-ban tettek lelkészképesítő vizsgát – a koronavírus miatti korlátozások azonban nem tették lehetővé a szentelésüket –, 18-an pedig idén szerzik meg a lelkészképesítést.