Kolozsváron találkoztak a Kárpát-medencei protestáns teológusok

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adott otthont a Hivatásunk Hídjai címet viselő Kárpát-medencei Protestáns Teológushallgatók Találkozójának szeptember 23–25. között.

Ruszka Sándor IKE-elnök önismereti előadást tartott a fiataloknak. 📷 Rácz Dávid

Nyolc felsőoktatási intézmény hallgatói vettek részt a háromnapos kolozsvári rendezvényen, amely városnézéssel, előadással, csoportos munkával és hasznos kapcsolatépítéssel telt házigazdáknak és vendégeknek egyaránt – számol be az eseményről Protestáns Teológiai Intézet honlapján Telegdi István ifjúsági elnök és Füstös Paul-Gabriel ifjúsági elnökhelyettes. A rendezvény lényegét így foglalták össze a szervezők: „Az elmúlt években számos tényező akadályozott bennünket a találkozásban. Ezek közül kiemelkedik a világjárvány. Az országhatárok kontúrjai a térképen vastagodni kezdtek, kapcsolataink szálai elgyengültek. Pedig hivatásunkban szükségszerű a hídépítés, határtalanul a határok között. Ennek megfelelő alkalom ez a rendezvény is. A híd átível hegyen-völgyön, és megteremti a találkozás lehetőségét. Közös, felekezetközi hidunk az istenhit, a belé vetett bizalom és az ő igaz igéjének hirdetése. Építsünk hát hidat, tiszta szavakból határok fölé.”

A teológusok megoszthatták tapasztalataikat, kapcsolatot építhettek. 📷 Rácz Dávid

Az eseményen részt vettek a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, a Sárospataki Református Teológiai Akadémiának, a Pápai Református Teológiai Akadémiának, a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemnek, a Komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Karának, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának, valamint a KPTI Református, Evangélikus és Unitárius Karainak diákképviseletei.

Utolsó nap úrvacsorás istentiszteleten lehetett együtt a közösség. 📷 Rácz Dávid

A találkozó első áhítatán Sógor Árpád, a KPTI ifjúsági lelkipásztora hirdette az igét, majd Ruszka Sándor IKE-elnök Csak azt nem tudom, hogy én ki vagyok… Az önismeret fontossága a lelkipásztori szolgálatban címmel tartott előadást. A nap folyamán a csapat meglátogatta a kolozsvári Vallásszabadság Házát és a János Zsigmond Unitárius Kollégiumot. Előbbiben Kovács Zsolt művészettörténész, utóbbiban Kovács Sándor, a KPTI ügyvezető rektora fogadta a hallgatókat. Délután Koppándi Botond, az intézet oktatója Paradigmaváltás(ok) az igehirdetésben. Mi fán terem az Új Homiletika? címmel tartott előadást, majd csoportmunka következett. Az esti kikapcsolódás táncházzal, néptánctanulással, közös meccsnézéssel, szurkolással telt.

Nyolc intézmény hallgatói tölthették együtt a hétvégét Kolozsváron. 📷 Rácz Dávid

A második napon Kállay Dezső teológiai tanár tartott áhítatot, miután Kolozsvár belvárosának patinás épületeivel ismerkedhettek meg a vendégek. A nap folyamán a segesvári gyülekezet ifisei által szervezett szabadulószobás játék tette próbára a diákokat, Andrei Imelda segesvári lelkipásztor pedig az ifjúsági munka gyülekezetben való megszervezéséről beszélt. A résztvevők fórumbeszélgetésen oszthatták meg saját tapasztalataikat. Délután a hallgatói önkormányzatok elnöksége ülésezett, ahol  kijelölték a következő évi találkozó szervezőcsapatát: 2023-ban a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem folytatja a hídépítést. Vasárnap úrvacsorás akadémiai istentiszteleten lehettek együtt a teológusok, ahol Kató Szabolcs teológiai tanár a prófétai szerepkörben vállalt nehézségekrről beszélt. A találkozót a Magyar Református Egyház Generális Konventje, a KPTI, az intézetet fenntartó egyházkerületek és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara támogatta.