Kolozsváron ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Kolozsváron, az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának nagytermében találkoztak 2021. március 4-én az egyházkerületben szolgáló esperesek. A 15 egyházmegye vezetője az Esperesek Kollégiumán beszámolt a járvány kitörése óta tapasztaltakról. Mint kiderült, minden egyházmegyében azonos gondok és örömök vannak.

A járvány hatására minden gyülekezetben megcsappant a templomlátogatás: a legtöbb helyen 40-50 százalékkal kevesebben mernek templomba menni. Az esperesek beszámolóiból kiderült, hogy hasznosnak tartják az online közvetítéseket, amennyiben azt a lelkipásztorok mértékkel használják, és elsősorban azért, hogy a gyülekezeti tagokat visszaszoktassák a gyülekezeti élet körforgásába. A járványügyi szabályok betartásával elkezdték megtartani nagyobb templomokban a havi kongruagyűléseket, az esperesek pedig azt tapasztalták, hogy a lelkészek vágynak az egyházmegyei közösségbe.

A lelkészek vágynak az egyházmegyei közösségbe. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla püspök a személyzeti kérdések kapcsán elmondta, hogy az egyházkerület szűk esztendők elé néz, ezért a Püspöki Hivatalban is változtatnak a struktúrán. Gyenge János tanácsos nyugdíjba vonulása után nem hirdették meg az állást, az ő feladatait Gáll Sándor kancellár vette át. A közeljövőben hasonló összevonásokra kell számítani. Az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának jelenleg 57 alkalmazottja van, közülük sokan nem Kolozsváron dolgoznak. A püspök kijelentette, igyekeztek olyan fenntartható anyagi hátteret teremteni a központi intézmények számára, amelyből lehet gazdálkodni a jövőben is, azonban ezek a lehetőségek is végesek. Hangsúlyozta, hogy bár az összevonásokkal egy-egy tanácsos vállára több felelősség esik, egyúttal több munkatárs segítheti őket az érintett ügyosztályokból. Kató Béla püspök az egyházmegyék számára is azt javasolta, hogy tüzetesen nézzék át az éves költségvetésüket, és csak a fontos tételeket hagyják meg, amelyek révén a rájuk bízott közösségeket egyben tudják tartani.

Kató Béla püspök: A közeljövőben összevonásokra kell számítani a Püspöki Hivatalban. 📸 Kiss Gábor

Az ülésen Kántor Csaba egyházkerületi főjegyző (püspökhelyettes), a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese bejelentette, hogy személyes okok miatt november 1-től kérni fogja a nyugdíjazását. Ez változásokat hoz az egyházkerület életében: a júliusra tervezett egyházkerületi közgyűlés választ majd új főjegyzőt, aki 2025-ig fogja a tisztséget betölteni. Kató Béla püspök elmondta, hogy ő 70 éves koráig, a törvényes keretek által biztosított határidőig fog előreláthatóan az egyházkerület élén maradni, ezért 2024-ben az EREK közgyűlésének csonka mandátumra kell új püspököt választania.

Kántor Csaba püspökhelyettes november 1-től kérni fogja a nyugdíjazását. 📸 Kiss Gábor

A rendkívüli templom-felújítási projektről Ballai Zoltán gazdasági tanácsos számolt be az espereseknek, hangsúlyozva, hogy 2021. közepéig minden projektet le kell zárni, csak azok a gyülekezetek kaphatnak támogatást templomaik felújítására, akik a határidőt tudják tartani. Az időközben beérkezett napirendi pontok között szó esett az egyházi ingatlanok biztosításáról, valamint az intézményi lelkészek fizetésének rendezése is terítékre került. A gyűlés végén Gáll Sándor igazgatótanácsi kancellár az egyházmegyék számára fontos adminisztratív ügyeket ismertetett.