Kívül-belül megújult a kelementelki templom

Ünnepi istentiszteleten adott hálát a kelementelki református gyülekezet vasárnap, szeptember 24-én, hogy templomukat kívül-belül sikerült felújítani. Székely Attila helyi lelkipásztor kitartása és lelkesedése, a presbitérium és gyülekezet pozitív hozzáállása, a holland lopiki testvérgyülekezet adományai, valamint a helyi önkormányzat támogatása mind hozzájárultak ahhoz, hogy új padlózat, kívül-belül frissen vakolt falak, a hófehért megtörő, színes díszek hirdessék a 18. századi templom egykori pompáját.

Kívül-belül megújult a kelementelki templom

Az alkalmon Kántor Csaba, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese hirdette az igét a Zak 4,8-10 alapján. Kijelentette: a lélek munkája, hogy megértjük, felfogjuk, és magunkévá tehetjük az ige üzenetét. „Nemcsak kőből és téglából épülnek templomok, hanem mi is élő templommá, Isten hajlékává leszünk” – mondta, majd hozzátette: „a reformáció jubileumi évében templomaink külső felújítása mellett mi magunk is újjáalakulunk. Ez az igazi szolgálat.” A püspökhelyettes hangsúlyozta, Isten nemcsak kér és vár, hanem segít, megáld, erőt ad mindenben – így segítette a templom felújítását is. „A lélek hajléka is templom, amelyben Ő él” – hangzott el.

Kívül-belül megújult a kelementelki templom

Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese köszönetet mondott mindazoknak, akik az anyagiak és munka mellett imádsággal is elősegítették a templom megújulását. Székely Attila lelkipásztor röviden ismertette a templom történetét, és megköszönte Menyhárt Ferenc gondnok kitartó munkáját, valamint mindazok segítségét, akik bármilyen formában hozzájárultak a felújításhoz. Kezdőlépésként 2014-ben elvégezték a vízelvezetési munkálatokat, ekkor a presbitérium nőtagjai is lapátot ragadtak, majd megismerkedtek a holland Lopik település gyülekezetével – az ő adományaiknak köszönhetően újulhatott meg a templom belső része. Ekkor derült ki, hogy a szószéket és egyes helyeken a falat díszítő, cirkalmas motívumok egykor színesek voltak, így Székely Attila tiszteletes saját kezűleg, némi külső segítséggel festette vissza eredeti színeire a mintákat. A lelkipásztor elmondta: a reformáció 500. évére készülve a templom külső részét is rendbe szerették volna tenni, Gyulakuta Község Polgármesteri Hivatala és Varga József polgármester támogatásának köszönhetően pedig sikerült is ezt megvalósítaniuk. A templomban elhelyezett kályhát a ludasi református gyülekezet adományozta a kelementelkieknek.

Kívül-belül megújult a kelementelki templom

Wouter Schraven, Lopik gyülekezetének lelkipásztora köszöntőbeszédében összekötő kapocsnak nevezte a templomot, amely megteremti a kapcsolatot az emberek, de ember és Isten között is. Rámutatott: földi élete során maga Jézus Krisztus is a kapcsolatteremtés embere volt. A lelkipásztor elmondta: hálás a két gyülekezet, Lopik és Kelementelke kapcsolatáért, az egymástól való tanulás lehetőségéért.

Kívül-belül megújult a kelementelki templom

Varga József, Gyulakuta község polgármestere szerint jelenleg sok településen lombtalan fához hasonlóak az egyházi épületek, templomok, de a fa életképességét a gyökere adja, vallásunk gyökereire támaszkodva pedig templomainkkal együtt magunk is megújulhatunk. „Amikor az ember egyházának munkálkodik, békében dolgozik, és amíg templomát tisztítja, maga is megtisztul” – hangsúlyozta a polgármester.

Kívül-belül megújult a kelementelki templom

Az ünnepségen a Kelementelki Általános Iskola diákjai, tanárnőjük és tanítónőjük vezetésével, szavalatokkal és ifjúsági énekekkel szolgáltak, előadásukban pedig elhangzott Ravasz Irma gyülekezeti tag saját költeménye, amelyet a templomszentelés alkalmára szerzett.

Kívül-belül megújult a kelementelki templom

 

Berekméri Gabriella