Kitűnően teljesítettek a diákok a Protestáns Felekezetek Országos Olimpiáján

Az elmúlt héten három napos örömünnep volt Kézdivásárhelyen, ugyanis itt szervezték meg április 5–7. között a Protestáns Felekezetek Országos Olimpiáját, amelynek a Református Kollégium adott otthont, a következő mottóval: „Intésemet fogadjátok el… Inkább a tudást, mint a színaranyat. Mert értékesebb a bölcsesség az igazgyöngynél.” (Péld 8,10–11)

A Vigadóban tartott ünnepi megnyitó áhítattal kezdődött, amit Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkipásztor tartott. A jelenlévőket köszöntötte Farkas Ferenc, a Kézdivásárhelyi Református Kollégium igazgatója házigazda minőségben, Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője, Fejér László Ödön szenátor, Borsos László Károly az oktatási minisztérium képviseletében, dr. Püsök Sarolta, a tantárgyverseny országos bizottságának elnöke és Bokor Attila, Kovászna megye vallásügyi tanfelügyelője is. Ezt követően a helyi Református Kollégium népdalénekeseinek és néptáncegyüttesének szemet és lelket gyönyörködtető műsorát láthattuk, majd Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese áldásával zárult az ünnepség.

Kitűnően teljesítettek a háromszéki diákok az Országos Protestáns Felekezetek Tantárgyversenyén

Pénteken a Végh Nimród evangélikus lelkész által megtartott reggeli áhítat után a megmérettetésen volt a sor. A 122 résztvevő diák dolgozata megírása során nemcsak a tárgyi tudásáról, hanem a hitéről is bizonyságot tett, hiszen gyönyörű munkák születtek, amelyekből kitűnt a diákok mély és komoly hite is. Ismételten bebizonyosodott, hogy hiába szerették volna korábban kivenni az iskolából a vallásórákat, nem sikerült ezzel a kezdeményezéssel eltántorítaniuk a diákok érdeklődését a Biblia tanításától. Amíg ennyi ügyes és bátor diák nem sajnál időt és energiát fordítani a Biblia tanulmányozására, sőt büszkén és nyilvánosan felvállalja a hitét, addig nem kell féltenünk sem az iskolai vallásórákat, sem a vallásos nevelést, mert mindezt Isten a kezében tartja, és áldásával kíséri.

A három nap során a több mint 150 résztvevő (diákok, kísérőtanárok és meghívottak) számára gazdag programot kínáltak a szervezők, amely magában foglalta Csinta Samu újságíró Érték és lélekmentés Kallós Zoltán munkáiban című előadását, táncházat, városnézést és múzeumlátogatást is. A diákok és a kísérőtanárok Madarász Éva és Szekeres Márta refis pedagógusok vezetésével péntek délután, a megmérettetéssel járó feszültség levezetéseként, kiránduláson vettek részt. Bálványos és a Szent Anna-tó természeti szépségeit látogatták meg, így a tavaszodó időjárás ellenére méltóképpen búcsút vehettek a befagyott tó jégtükrében gyönyörködve a téltől.

Kitűnően teljesítettek a háromszéki diákok az Országos Protestáns Felekezetek Tantárgyversenyén

Szombaton reggel az eredményhirdetést a dolgozatok kiértékelése követte, majd záróünnepségre került sor a kézdivásárhelyi református templomban, ahol az ünnepi igehirdető Szegedi László, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora volt. A záróünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Kovács Irén Erzsébet, Románia Oktatási Minisztériumának kisebbségi oktatásért felelős államtitkára is, aki meleg szavakkal köszöntötte a jelenlevőket. Az unitárius és református egyházkerületek tanügyi tanácsosai és Kiss Imre főtanfelügyelő felszólalását követően dr. Püsök Sarolta, a tantárgyverseny központi bizottságának elnöke értékelte a versenyt. Ezt követően kiosztották a megérdemelt díjakat. T. Beder Imre kézdivásárhelyi református lelkész zárógondolatai után Balogh Zoltán esperes áldásával zárult az ünnepség.

Isten iránti hálával tölt el az a tény, hogy a tantárgyversenyen három tízes dolgozat volt, mindhárom háromszéki diákok tollából született: Lakatos Hanna-Noémi (6. osztály) a sepsiszentgyörgyi Gödri Ferenc Általános Iskolából (felkészítő tanára Kátai Zsuzsanna), Tóth Csongor (7. osztály) a csernátoni Végh Antal Általános Iskolából (felkészítő tanára Kocsis Ildikó Tímea) és Ungvári Rebeka (11. osztály – világi) a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumból (felkészítő tanára dr. Kinda Eleonóra). Az alábbi diákok voltak még évfolyamelsők: 5. osztályban Kiss-Cserey Boróka (Kolozsvári Református Kollégium), 8. osztályban az érmihályfalvi Kádár Anna-Orsolya (Zelk Zoltán Gimnázium), 9. osztályban a világi évfolyamon a margittai Coznici Teodóra (Horváth János Elméleti Líceum) és a teológiai évfolyamon Szabó Iringó (Marosvásárhelyi Református Kollégium). A 10. osztályban a világi évfolyamon a nagyenyedi Szakács Amália-Enikő (Bethlen Gábor Kollégium), a teológiai évfolyamon Ferenczi Sára (Kolozsvári Református Kollégium), a 11. osztályos teológiai évfolyamon Varga Csenge (Kolozsvári Református Kollégium), a 12. osztályban a világi évfolyamon a marosvásárhelyi Burján Eszter (Bolyai Farkas Elméleti Líceum) és a teológiai évfolyamon a Nagy Eszter (Kolozsvári Református Kollégium).

A rangos rendezvény sikeréhez számos támogató járult hozzá adományaival. A Kovászna Megyei Vöröskeresztnek és a Szent Gellért Lovagrendnek köszönhetően minden résztvevő diák könyvadományban részesült. A Székelyföld folyóirat, a Háromszék napilap és a Székely Hírmondó a legjobb és legolvasmányosabb fogalmazásokat díjazta. Különdíjat osztott még a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, az Erdélyi IKE, Kovászna megye három református egyházmegyéje, a Kézdivásárhelyi Református Egyházközség, a kézdivásárhelyi városi tanács és Kovászna Megye Tanácsa, valamint Fejér  László Ödön szenátor is. A diákok elszállásolásában és étkeztetésében oroszlánrészt vállalt a Gábor Áron Szakiskola.

Megemlítést érdemelnek az alábbi támogatók is, akiknek ezúton is köszönjük adományaikat: Erdélyi Református Egyházkerület, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Oktatási Minisztérium, Kovászna Megyei Tanfelügyelőség, Erdélyi Unitárius Egyház, Erdélyi Evangélikus Egyház, Kovács István (Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség), Secuiana S.A, Szegedi László generális direktor, Julius Meinl Kft., Bertis Kft., Dimény Zoltán, Bereck polgármestere, Vigadó Művelődési Ház, Transintex, PD-Office, Designer Kft. és Mucsi Mihály kézdivásárhelyi vállalkozó.

Példaértékű volt Farkas Ferenc igazgató áldozatos munkájának köszönhetően a Kézdivásárhelyi Református Kollégium munka- és szülőközösségének az összefogása – utóbbiak közül kiemeljük Sterczer Sándor, Varga István, András Barnabás, Kerekes Tibor és Szabó Katalin szülőket.  Mindannyiuknak ezúton is hálás szívvel köszönjük a szeretetteljes vendéglátást is.

A záró gondolatok között elhangzott az is, hogy jövőben Zilahon rendezik meg a rangos tantárgyverseny 2019-es kiadását.

 

dr. Kinda Eleonóra vallástanár