Kilépni a névtelenségből – Csiha Kálmán néhai püspök nevét vette fel a Kézdivásárhelyi Református Kollégium

Hármas hálaadást tartottak Kézdivásárhelyen 2022. június 12-én, ahol három intézmény újult meg a magyar kormány támogatásával. A templom külső megújulása mellett a gyülekezet tulajdonában lévő óvoda épülete is megszépült, valamint a Kézdivásárhelyi Református Kollégium egy újabb épületszárnnyal gazdagodott, amelyben néhány osztályterem mellett egy modern tornacsarnok is helyet kapott. A kollégium udvarán kapott helyet ugyanakkor dr. Csiha Kálmán néhai püspök mellszobra is, akinek a nevét ezentúl az iskola is büszkén fogja viselni.

A kívülről megújult kézdivásárhelyi református templom. 📸 Kiss Gábor

A hálaadássorozat a templomban kezdődött, ahol Kató Béla püspök hirdette az igét a Zsolt 34,2 alapján. Prédikációjában a hálaadás fontosságára hívta fel a figyelmet, amely ezen a napon különösen aktuális, hiszen a régi kutakat sikerült feltölteni és új kutakat is ásott a kézdivásárhelyi gyülekezet. A püspök hangsúlyozta, hogy az öröm nem egy emberé, nem valakinek a magánügye, hanem azt közösségben kell megélni, hiszen a dicsőítés, az öröm, a hálaadás a maga természeténél fogva közösségi meghatározottság. Ezt érzi a zsoltáros is, ezért követ el mindent annak érdekében, hogy a hálaadásba, az örömbe, a dicsőítésbe az egész gyülekezet bevonja: „érezzétek és lássátok hogy jó az Úr.”

📸 Kiss Gábor

Az istentisztelet keretében köszöntötte a gyülekezetet Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, aki hangsúlyozta, hogy aki templomot épít, az iskolát is épít, közösséget és közösségi intézményt épít. A főosztályvezető hangsúlyozta, hogy a kézdivásárhelyi közösség mindig újjá tudta építeni a közösséget és a hozzá tartozó intézményeket. Múltunk, jelenünk és jövőnk egyaránt Isten kezében van, akitől azt is megtanultuk, hogyan kell és hogyan érdemes építkezni.

Brendus Réka főosztályvezető: Múltunk, jelenünk és jövőnk egyaránt Isten kezében van. 📸 Kiss Gábor

„(…) minden mindennel összefügg. A templom az iskolával, a múlt a jövővel, az elődök emlékezete az utókor felemelkedésével. Mi itt, a jelenben egyetlen dolgot tehetünk: múltból merítve jövőt építünk és Csiha Kálmán így válik múltból jövővé. Töltsük hát be a tereket: a templom tereit, az óvoda tereit, a kollégium tereit. Imával, gyermekzsivajjal, hittel és erővel. Ezek vagyunk mi, ez a mi közösségünk. Építjük a házat és őrizzük a várost! Mert velünk van Isten, és együtt vagyunk, egymásért.” – zárta beszédét Brendus Réka. Fejér László Ödön szenátor üzenetét Dávid Sándor, a kézdivásárhelyi RMDSZ elnöke olvasta fel.

Megújult óvodába járhatnak a kézdivásárhelyi gyerekek. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepség az óvoda udvarán folytatódott, ahol Szegedi László Tamás, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese elmondta, hogy gyermekeink az anyaszentegyházban vannak a legnagyobb biztonságban, majd megáldotta az óvoda épületét. Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere beszédében megköszönte a magyar kormány bőkezű támogatását és arról biztosította a gyülekezetet, hogy minden tevékenységükben partner lesz az önkormányzat. Az óvoda udvarán a gyerekek adtak elő ünnepi műsort, majd megtekintették a felújult épületet.

📸 Kiss Gábor

Az iskola udvarán Farkas Ferenc, a Kézdivásárhelyi Református Kollégium igazgatója kezdte az ünnepi beszédek sorozatát, aki felvázolta az iskola történetét. Kiemelte, hogy régi álom valósul meg azzal, hogy egy sportteremmel bővül az iskola, valamint új osztálytermekben tanulhatnak majd a gyerekek. Elmondása szerint azzal, hogy az iskola felveszi néhai Csiha Kálmán püspök nevét, kilép a névtelenségből.

Farkas Ferenc igazgató szerint az iskola a névadással kilép a névtelenségből. 📸 Kiss Gábor

Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője beszédében hangsúlyozta, hogy a névválasztással az iskola a névadó szellemi öröksége előtt tiszteleg. Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke szerint minden iskola egy bástya az erdélyi magyarság számára, valamint jelzés is, hogy itt a jövőnek építenek. Szentgyörgyi Zsombor nyugalmazott kézdivásárhelyi lelkipásztor arra emlékezett, hogy az iskolaalapítás ötlete alulról jövő kezdeményezés volt, amelyet Csiha Kálmán püspök felkarolt és támogatott, mára ez az iskola pedig kivívta helyét az erdélyi iskolarendszerben.

A kézdivásárhelyi iskola udvarán tekint szerető tekintettel a gyerekekre Csiha Kálmán néhai püspök. 📸 Kiss Gábor

Ruszka Sándor kézdivásárhelyi lelkipásztor Csiha Kálmán püspököt méltatta, valamint személyes élményeit is felelevenítette a néhai püspökről. Nagy Attila, Csiha Kálmán vejének köszöntője után Kató Béla püspök szólt a népes ünneplőkhöz, hangsúlyozva, hogy bár elvették a református egyháztól a szászvárosi kollégiumot, a későn született kézdivásárhelyi kollégium annál értékesebb ma a református egyház számára.

📸 Kiss Gábor

Az ünnepség zárásaként leleplezték Csiha Kálmán püspök mellszobrát, Vetró András szobrászművész alkotását. Az iskola ajándékot is kapott, Szegedi László püspökhelyettes az elnéptelenedett Nagynyulas református templomának harangját adományozta az intézménynek. Az ünnepségsorozaton közreműködött a kollégium zenekara, a Mákvirág néptáncegyüttes.