Kilenc fiatalt szenteltek teljes jogú lelkipásztorrá Tordán

A hamarosan megújuló újtordai református templomban tett fogadalmat az Erdélyi Református Egyházkerület kilenc ifjú lelkipásztora. A lelkészszentelő ünnepség az egyházkerület közgyűlésének első napján, szerdán, július 4-én zajlott le családias, mégis emelkedett hangulatban, az újtordai templom udvarán pedig ezentúl kopjafa őrzi az ifjak neveit, akik ide, fogadalmuk helyszínére visszatérve erőt meríthetnek majd a szolgálat folytatásához a nehéz pillanatokban is.

Kilenc fiatalt szenteltek teljes jogú lelkipásztorrá Tordán

A lelkészszentelő istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét a Mk 6,37a alapján. Felhívta a figyelmet a lelkipásztori pálya nehéz pillanataira, amikor megválaszolhatatlan kérdésekkel, kiégéssel találkozik az igehirdető, esetleg a prédikáció túl kevésnek bizonyul. A püspök arra buzdította az ifjakat, hogy ne érjék be az egyszerű választással, a könnyebbnek tűnő megoldásokkal, ne dőljenek be jelen századunk szemfényvesztéseinek, hiszen a tanítványok is, látszólagos tehetetlenségük ellenére, részesei lettek a csodának, és több mint ötezer embert vendégeltek meg. „Az emberi tehetetlenség nem szabhat határt az isteni cselekvésnek” – jelentette ki Kató Béla, majd elmondta: Jézussal önállóvá vált erdélyi lelkipásztoraink is képesek lesznek a hívek megvendégelésére, az enni adásra. Mindezt azonban csak együtt, közösségben lehet megtenni.

Fekete P. P. János egyházkerületi főgondnok köszöntőjében az egyházkerület szerteágazó tevékenységét méltatta. Rámutatott: a lelki-szellemi alaptevékenységet anyagi fejlesztés egészítette ki, így régi templomok újultak és újulnak meg, új templomok épültek, de az óvodák, bölcsődék, iskolák építésével, újításával is a közösséget szolgálja az egyház. A főgondnok kitért a diakóniai, missziói munka fontosságára és sikereire, a tanügyi infrastruktúra fejlesztésének elengedhetetlen voltára, valamint köszönetét fejezte ki Magyarország kormányának jelentős támogatásáért.

Kilenc fiatalt szenteltek teljes jogú lelkipásztorrá Tordán

A felszentelt lelkipásztorok részéről Benedek Csongor szólt a gyülekezethez, hangsúlyozva, hogy a Szentlélek a testi gyengeség idején is megtartja az ember erejét. Vincze Csongor, az újtordai egyházközség lelkipásztora házigazdaként a templom történetét, a gyülekezet életét mutatta be az egybegyűlteknek, a Zsolt 90,12–17 versekkel köszöntve az ünneplőket.

A fiatal lelkipásztorok megfogadták: a szent hivatást Jézus Krisztusnak a hűséges szolgálatában, teljes odaadással gyakorolják, Isten Igéjét a Szentírás és a református hitvallás szerint a híveknek tisztán és igazán hirdetik, a szent sákramentumokat az Úr Jézus Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki. Híveik lelkigondozásán tanítás, családlátogatás és példaadás által a Krisztus keresztje és a tiszta evangélium szellemében buzgón munkálkodnak, az egyház építését odaadó hűséggel és példás élettel, elöljáróik iránti engedelmességgel, egyházuk törvényes rendjének megtartásával szolgálják. A jelölteket Kató Béla püspök bocsátotta ki az evangélium hirdetésére és a szent sákramentumok kiszolgáltatására.

Kilenc fiatalt szenteltek teljes jogú lelkipásztorrá Tordán

Az istentisztelet keretében hagyományossá vált mozzanatként az egyházkerület összetartozást jelképező vándorzászlóját az elmúlt évi őrzője, a Kolozsvári Református Egyházmegye adta át a tordai egyházmegyének a jövő évi lelkésszentelésig. Ezután az újtordai templom udvarán leleplezték azt a kopjafát, amely a fogadalmat tett fiatalok neveit őrzi.

A felszentelt lelkipásztorok a következők: Benedek Csongor (Brassó III. Reménység Háza), Kovács Edith-Bella (Kolozsvár I.), Kristály László Zsolt (Kolozsvár XI.), Madaras Mihály Attila (Maroshévíz), Szakács Zsolt (Újős), Székely Szilárd (Sövényfalva), Szigeti Árpád (Marosvásárhely IV.), Szigeti-Simon Emőke (Marosvásárhely IX.), Szövérfi Mihály (Galambod).

 

Berekméri Gabriella

Fotó: Kiss Gábor