Kibocsátotta végzős hallgatóit a Protestáns Teológiai Intézet

A tanévkezdés napján pótolta a nyáron végzett évfolyam kibocsátását a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet vasárnap, szeptember 20-án. Délelőtt a Kétágú templomban fogadták be az ifjú lelkipásztorokat az egyházkerületek, délután pedig akadémiai tanévnyitón tettek fogadalmat az elsőévesek, és díjazták a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért hallgatókat.

Fotó: Orbán Alex

 

A délelőtti istentiszteleten az igét Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője hirdette a Mk 5,35–43 alapján. A vérfolyásos asszony története alapján rámutatott a párhuzamokra: sokan olyan bizonytalanok vagyunk, mint az a nő, és kérdés, mennyire tudunk bízni, közeledni Jézushoz. Vele szemben Jairus határozottan cselkszik, félreteszi a tartózkodását, hisz. A lelkipásztor az ima során megfogalmazta: közösségünk fogy, sokaknak megfogyatkozik a hite, rengeteg riasztó dolog van környezetünkben, ezért nagyon is szükségünk van a gyógyulásra, bátorságra, hogy közeledni merjünk Atyánkhoz.

Fotó: Orbán Alex

 

A végzős diákokat Visky S. Béla évfolyamfelelős és Kolumbán Vilmos József rektor adta át egyházi szolgálatra az egyházkerületeknek, hogy elkezdjék segédlelkészi tevékenységüket. A végzős ifjakat református részről Gyenge János előadó-tanácsos, az evangélikus egyháztól Benkő-Zonda Tímea fogadta, valamint köszöntőbeszédet mondott Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök. A hallgatók nevében Lészai Róbert mondott búcsúbeszédet.

Fotó: Orbán Alex

 

Összesen 23 hallgató zárta le tanulmányait, és tett magiszteri záróvizsgát. Az Erdélyi Református Egyházkerület 17 ifjú lelkipásztorral bővült: Bárócz-Szikszai Alexandra, Csalai Adorján Attila, Debreczeni István, Erdei Árpád Előd, Gábor Timea Mária, Ilyés Tímea, Ivanov Annamária, Józsa Tihamér, Kádár István, Kondor Ádám, Kovács Szabolcs, Kovács Zsuzsa, Lészai Róbert, Nagy Mátyás, Nagy Tibor, Tatár Ferenc, Topai Attila. A Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez öt lelkész csatlakozott: Gáll Ervin Gyula, Nagy Sándor Csongor, Oláh Ferenc Krisztián, Tökölyi Csaba Krisztián, Törő Attila Miklós. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Erzse András Zsoltot fogadta szolgálatra.