Lelkészértekezlet családostól Kommandón

Családjaikkal együtt vehettek részt a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye lelkipásztorai a egyházmegyei lelkészértekezlet találkozóján szeptember 16–17-én Kommandón. A megbeszélések mellett a kikapcsolódás, szabadidős tevékenységek is teret kaptak, hogy egymás családjait is megismerve még inkább összeforrjon a csapat.

A lelkipásztorok a kommandói templomban gyűltek össze. 📷 Bacsó István

A misszió és gyülekezetépítés témakörére építette a kézdi-orbai egyházmegye lelkészértekezlete kommandói találkozóját. Az egyházmegyei központban lezajlott eseményre már régebb megfogalmazódott az igény, a hivatalos lelkészértekezlet mellett pedig a kötetlen együttlét, szabadidős programok, közös sütés biztosította a kikapcsolódást a lelkipásztoroknak és családjaiknak, közel 50 résztvevőnek.

A résztvevőknek Orbán Lajos tartott előadást. 📷 Bacsó István

A lelkészértekezlet a kommandói gyülekezet templomában kezdődött áhítattal. Bacsó István székelytamásfalvi lelkipásztor a Mt 17,4–6 alapján hirdette az igét, majd Balogh Zoltán esperes köszöntötte az egybegyűlteket, örömét fejezve ki, hogy megvalósulhatott a rendezvény. A továbbiakban Orbán Lajos kovászna-vajnafalvi lelkipásztor Bátorság a stratégiai gondolkodásra a gyülekezetépítésben címmel tartott kreditpontos előadást, amit kiscsoportos megbeszélés, témafeldolgozás, feladatok megoldása követte. Másnap, szombaton a településsel ismerkedhetett meg a csapat, illetve meglátogatták a helyi falumúzeumot. Az együttlét közös ebéddel zárult, és megfogalmazódott az igény, hogy hagyományt teremtsenek belőle.