Kettős könyvbemutató a teológián

Két új kötetet mutattak be szerdán, december 12-én a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. Stefan Paas holland teológus missziológiai könyve öt erdélyi lelkipásztor fordításában jelent meg magyarul, Márton János bonchidai lelkész pedig A megváltó csodáinak ószövetségi háttere című disszertációját foglalta kötetbe.

Az új kötetek ismertetése előtt Kállay Dezső rektor köszöntötte az egybegyűlteket. Úgy véli, a megjelent kötetek élő könyvek lesznek: nem attól, hogy valaki megírta, lefordították, kinyomtatták, hanem attól, hogy a kezünkbe vesszük és olvassuk. A rektor rámutatott: gondolkodó emberre van a legnagyobb szükség, a teológiai szakkönyvek pedig erre sarkallnak, gyakorlati alkalmazásra is buzdítva olvasóikat. „A könyv mindaddig halott, amíg valaki el nem kezdi olvasni, gondolatokat nem ébreszt benne” – hangzott el.

A Juhász István Alapítvány részéről Ries Nieuwkoop holland lelkipásztor foglalta össze a könyvek kiadásának hátterét. Kitért az évtizedes holland-erdélyi peregrinációra, a 25 éve alakult alapítvány rendeltetésére, illetve a tízéves Exit alapítvány és kiadó tevékenységére – csaknem harminc könyvet adtak ki. Az alapítvány nevében ajándékként ajánlotta fel a diákoknak, tanároknak, lelkipásztoroknak Stefan Paas magyarra fordított munkáját, kijelentve: „az egyház vagy missziós egyház, vagy nem egyház.”

Kettős könyvbemutató a teológián

A kötet fordítói nevében Batizán Attila, a Juhász István Alapítvány egykori ösztöndíjasa ismertette az elvégzett munkát. Egy missziói továbbképzés meghívottja volt Stefan Paas holland teológus, amikor felmerült az igény a magyar nyelvű szakirodalomra, így az író javaslatára hozzáláttak a fordításhoz, és megszületett Az utolsó idők munkásai című kötet. Fő kérdése, amint alcíme is jelzi: az újonnan érkezők beavatása a keresztyén hitbe és a keresztyén gyülekezetbe – legyen szó teljes kívülállóról vagy az egyháztól eltávolodott tagokról. Batizán Attila elmondta, a kötet a missziói gyülekezet képét, vázát rajzolja meg. Érinti a változó egyház problémáit, gyakorlati modelleket sorakoztat fel, amelyek itthon és Hollandiában is működőképesek. Gondolkodásra, elmélkedésre késztet, a missziói egyház, missziói istentisztelet, prédikáció, liturgia kérdéseit boncolgatja. A kötet fordítói: Batizán Attila, Császár Béla, Kelemen Csongor Attila, Nagy Gábor, Tőkés Attila.

Az eseményen Márton János bonchidai lelkipásztor kötetben megjelent disszertációját mutatta be. Elmondta, hét évet dolgozott az anyagon, amely A megváltó csodáinak ószövetségi háttere címmel jelent meg. Rámutatott: többnemzetiségű településen érdekes megfigyelni, hogy a közösségek különbözőképpen nyúlnak a mindnyájunkat érintő kérdésekhez, megoldásokhoz, így a csodákhoz is. A témának 2500 éves irodalma van, így bőven akadt forrásanyag. A kötetben a szerző tisztázza a csoda fogalmának különböző meghatározásait, filozófiailag is megközelítve azt, ismerteti a történeti Jézus-kutatást és ennek társadalomtudományokban való jelenlétét, illetve kitér újszövetségi csodákról szóló történetekre.

 

Berekméri Gabriella