Két egyházmegyei IKE Szövetség alakult meg a múlt hétvégén

Három egyházmegyében alakult meg február közepéig az IKE Szövetség. Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának döntése értelmében elkezdődött az IKE átszervezése, az új struktúrában az egyházmegyei ifjúsági szövetségek is nagyobb szerepet kapnak. A Kolozsvári Egyházmegyei IKE után az elmúlt hétvégén a Küküllői és a Kalotaszegi Református Egyházmegyében is megalakultak az ifjúsági szövetségek. Február 14-én a Küküllői Református Egyházmegyében történtek meg a választások.

Két egyházmegyei IKE Szövetség alakult meg a múlt hétvégén

Az Erdőszentgyörgyön tartott alakuló közgyűlésen 15 gyülekezet ifjai vettek részt. Biró István esperes a példaképekről beszélt a fiataloknak, majd Tussay Szilárd egyházkerületi ifjúsági referens beszélt az IKE új struktúrájáról, amelyben a 14-35 év közötti fiatalok vállalhatnak szerepet, ugyanakkor az IKE programjait is bemutatta. A titkos szavazás eredményeképpen a Küküllői Református Egyházmegyei IKE Szövetség Makkai Zsigmond-Lorándot választotta elnöknek, az ő munkáját segítik majd Réti Ingrid-Beáta alelnök, Fülöp Júlia titkár és Paizs József pénztáros. Tussay Szilárd kiemelte, hogy a megválasztott vezetőség szorosan együtt kell működjön az egyházmegyei ifjúsági előadóval, Fazakas Csabával is. 

Két egyházmegyei IKE Szövetség alakult meg a múlt hétvégén 

Ugyanezen a hétvégén, február 15-én alakult meg a Kalotaszegi Református Egyházmegye IKE Szövetsége is. Az alakuló közgyűlést a bánffyhunyadi református templomban tartották, ahol közel 120-an jelentek meg, 14 egyházközség képviseletében. Az alkalmon Fazakas Ferenc Sándor lelkipásztor hirdette az igét, aki a barátságok fontosságáról beszélt. Elmondta, hogy lényeges, hogy milyen környezetben élünk, hiszen ezek a baráti kapcsolatok meghatározzák a jelenünket és a jövőnket is, éppen ezért nem mindegy, hogy milyen hatásoknak tesszük ki az életünket, amikor nem a templomi, steril környezetben vagyunk.

Két egyházmegyei IKE Szövetség alakult meg a múlt hétvégén

A lelkipásztor néhány támpontot is adott ahhoz, hogy hogyan ismerhetik fel a fiatalok, hogy rossz társaságban vannak, valamint néhány megoldást is kínált arra, hogy ezeket elkerüljük. Fazakas Ferenc Sándor szerint olyan barátokra van szükségünk, akik építik a hitünket, ezért meghatározó, hogy ne menjünk olyan helyre, ahova nem vihetjük magunkkal Krisztust. Tussay Szilárd ifjúsági referens az IKE történetét vázolta röviden, majd az új struktúráról beszélt, hangsúlyozva, hogy az egyházmegyei szövetségeknek is nagy szerepük lesz ebben.

Két egyházmegyei IKE Szövetség alakult meg a múlt hétvégén

A közgyűlésen megválasztották a Kalotaszegi IKE Szövetség elnökségét is, a fiatalok Vincze-Minya Dávidnak szavaztak bizalmat, aki ezentúl az elnöki tisztséget tölti be. Alelnöknek Kismihály Boglárkát, titkárnak Vincze Dorottyát, pénztárosnak Gál Jankó Szabolcsot választotta meg a közgyűlés, akik Bántó-Tamás Szilveszter egyházmegyei ifjúsági előadónak a munkáját fogják a következő három évben segíteni. 

 

Fotó: Tussay Szilárd, Kiss Gábor

Szöveg: Kiss Gábor