Keskeny út Bikafalván: A sebezhetőséget nem kell szégyellni

A Keskeny út Bikafalván negyedik napja augusztus 6-án a vakációs bibliahét keretén belül várta ismét a gyerekeket, ahol imával és ifjúsági énekekkel indult a nap Jakabfi Anna vezetésével.

Ezt követte Albert Szabolcs első éves teológus áhítata, ahol a gyerekek megismerhették Jákob Lábánnál eltöltött szolgálati éveit valamint hazatérésének történetét, kiemelve a jó cél szolgálatának fontosságát, a megbocsátás erényét, és a testvéri szeretetet melyet el kell sajátítanunk. Hangsúlyozva azt, hogy noha mindezeket gyakorolnunk kell egymás között az Isten felénk irányuló szeretete és bocsánata sokkal nagyobb, és ezt meg is kapjuk napról napra.

Az áhítatot Széles Mária (Babi óvónéni) által levezetett játékos tanulás követte mely az egymáshoz való helyes viszonyulásra tanította a gyerekeket. Ezt követően az önkéntesek előadták a színdarabot Jákob kétszer hét éves szolgálatáról, valamint hazatéréséről melyben a gyerekek is szerepet vállalhattak, mint Jákob fiai.

A délelőtti program kézműves tevékenységekkel folytatódott Bodrogi Katalin vezetésével, ahol a gyerekek elkészíthették kifüggeszthető családfájukat. Mindezeket feszültségoldó játékok követték Jancsika Katalin vezetésével, valamint a tanult énekek ismétlése Jakabfi Annával.

📸 Bardócz Csaba

A délutáni program az előző napokhoz hasonlóan a Bardócz Tímea által rendezett láthatatlan színházzal várta az érdeklődőket, ezzel egyidőben pedig végig lehetett járni a Lukácsi Izabella által megvalósított imaösvényt. Mindkét program nagy érdeklődésre tartott számot és segített a résztvevőknek megerősíteni vagy újra értelmezni az Istennel való kapcsolatukat.

A délutáni áhítatot Pál Attila Csaba a székelyudvarhelyi református egyházmegye esperese tartotta Jak 4,17 alapján elmondva, hogy a keskeny út olyan mint egy repülőtér kifutópályája, nincs hatalmas kordonokkal körülvéve, hogy ne lehessen letérni róla, nincs személyre szabott sáv hanem iránymutatók (fények, légi irányítás) vannak csupán, mégpedig az Úrnak az iránymutatói, melyek azt mondják nekünk, hogy nem elég csak semlegesnek lenni, nem elég csak elkerülni a rosszat, törekedni kell a jó cselekedetekre. Felhívva végül a hallgatóság figyelmét arra, hogy aki nem teszi ezt „bűne az annak”, figyelmeztetve őket arra, hogy a bűnt nem lehet palástolni leplezni, hanem csak annyit tehetünk, hogy Istentől kérjük rá a kegyelmet.

📸 Bardócz Csaba

Az áhítatot Sógor Géza és Sógor Endre előadása követte Bardócz Csaba a Keskeny út vezetőjének moderálásában. Az előadás címe az volt, hogy az Apai szerep a családban, és megtudhattuk, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy biztonságos légkör a családban a gyerekek számára, ez azt is jelenti, hogy a gyerekek ne csak a veszekedéseket lássák, hanem a kibékülést is. Sógor Géza kijelentette továbbá, hogy a gyermekek nevelésében az apának van a legnagyobb szerepe különös tekintettel a gyerekek hitbéli nevelésére. A negyedik napot és a Keskeny út bikafalvi bevetését a KIÚT együttes lendületes és minőségi dicsőítő koncertje koronázta meg. Az eseményt a Magyar kormány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Hargita Megye Tanácsa, a Communitas Alapítvány és a Csillagösvény Egyesület támogatta.