Képzési ajánlat – Vajon az ember van a templomért, vagy a templom az emberért

A program címe: Segítő munkatársképző gyülekezetek akadálymentesítéséért – fogyatékkal éllőkkel dolgozóknak
 
Kiket várunk? Az erdélyi gyülekezetekből azon lelkészeknek, gyülekezeti tagoknak a jelentkezését várjuk, akik a fogyatékkal élő embertársaink iránt érdeklődést mutatnak, ügyüket szívükben hordozzák.
A segítő munkatársképzőnket azoknak ajánljuk:
  • akik örömmel vesznek részt az egyházi élet szervezésében, önkéntes munkát vállalnának: lelkészek, presbiterek, hitoktatók, ifjúsági bibliakörösök, szociális munkások stb.
  • akik szívesen szerveznek szabadidős programokat
  • akik szeretnének fogyatékkal élő gyermekekkel vagy fiatalokkal, felnőttekkel foglalkozni.
 
Képzés időtartama: 2017. Július 02.– 05.
 
Képzés helyszíne: Sepsiszentgyörgy – Írisz Ház, Sepsikőröspatak – Írisz Tábor
 
Képzésen való részvételi díj: 100 lej
 
Képzés szervezője és finanszírozása: A HEKS – Svájci Evangéliumi Egyházak Segélyszervezete és a Diakonia Austria segélyszervezet céladományából a Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiók – Írisz Ház.
 
Bejelentkezési határidő: 2017. június 26.
 
Jelentkezni az alábbi telefonszámokon és e-mailcímeken lehet:


Szilágyi-Nagy Imola, Kapcsolattartó, 0721248465szilagyinagyimola@yahoo.com

A képzés célja: A legfőbb célkitűzésünk, hogy munkánkkal előmozdítsuk a fogyatékkal élők aktív részvételét, mind a lelki közösségbe, gyülekezeti életbe, mind a társadalmi környezetbe. A Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja a Segítő munkatársképzéssel elfogadást/ befogadást elősegítő tevékenységet folytat az egyházi életben aktív szerepet vállaló személyek között, ezáltal olyan munkacsoportot kívánunk létrehozni, amely tevékeny hálózattá fejlődve előmozdítja a fogyatékkal élők helyzetét.
 
A program leírása:

A résztvevők a szakemberek előadásain keresztül megismerkednek a fogyatékkal élők helyzetével, beszélgetések során beszámolnak eddigi tapasztalataikról, felteszik kérdéseiket, útmutatást kapnak arra, hogy gyülekezeteikbe visszatérve hogyan lássanak hozzá a fogyatékkal élőkért vállalt munkához.
 
Szakember segítségével alternatív módszertani ismereteket sajátíthatnak el, játszanak, illetve játékokat készítenek a hitéleti ismeretek közvetítéséhez, tanulják a kooperatív technikákat.
 
A Keresztyén Diakónia Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja által működtetett Írisz Házat is meglátogatjuk, hogy a képzésen résztvevők testközelből is megismerjék fogyatékkal élő társainkat.
 
Azáltal, hogy egy teljes napot tölthetnek az Írisz Házban, felnőtt fogyatékkal élő embertársaink közösségében a résztvevők megszűnnek a tanulási folyamat passzív elszenvedői lenni, áttérnek az aktív ismeretszerző, tanulást segítő szerepbe. Célunk, hogy a találkozások során pozitív, elfogadó attitűd alakuljon ki a résztvevőkben a fogyatékkal élők iránt.
 
Sokan filmekből, médián keresztül, elbeszélésekből alkotnak véleményt a fogyatékkal élőkről, személyes tapasztalat és meggyőződés nélkül fogadják el a róluk kialakult sztereotípiákat. Reményeink szerint ez az alkalom elegendő ahhoz, hogy a hallgatók, résztvevők véleményt alkossanak, és túlmisztifikálás nélkül mindannyiunkban meglássák a közöst, Isten teremtményét, az embert.
 
Szervezők, szakember és résztvevő ötletbörzézünk, hogy hogyan tudnánk olyan hosszú távú perspektívákat és rövidtávú együttműködési programokat kialakítani, amelyek segítenek a fogyatékkal élőkért végzett munkában az egyházban.
 
 
Bátorítjuk a résztvevőket, hogy ahol még nem létezik, ott hozzanak létre és támogassanak olyan kezdeményezéseket, stratégiai folyamatokat, amelyek a fogyatékkal élő embertársaink egyházi életbe való bevonását segítik elő.