Kemény Zsigmond emlékhelyet avatnak Pusztakamaráson

Egyházmegyei imanapok keretében avatják fel Pusztakamaráson június 17-én a Kemény Zsigmond emlékhelyet. A 11 órától kezdődő imanapokon Bibza Gábor, a Kolozsvári Református Egyházmegye esperese tart áhitatot, szolgál a Kolozsvár-Törökvágási Református Egyházközség kórusa.

Az emlékhely avatása keretében köszöntő beszédet mond Bilibók Károlyné báró Kemény Fruzsina, előadást tart dr. Egyed Emese Kemény Zsigmond emberismeretéről, Pusztakamarás és a Kemény-család viszonyáról Rabocskai László beszél, majd Gergely Zoltán szobrászművész beszél a síremlék helyreállításáról.

Az érdeklődők autóbusszal is eljuthatnak az eseményre, a busz reggel 9 órakor indul a hídelvei templom elől.  Részvételi szándékot június 15-i lehet jelezni:

0761-632-200 – Floriska István

0742-055-719 – Szőllősi Etelka

0745-678-227 – Oroszhegyi Attila Zsolt

0264-288-074 – Pusztakamarási Egyházközség 

Kemény Zsigmond emlékhelyet avatnak Pusztakamaráson

Fotó: Diaszpóra Alapítvány