Kató Béla püspök adventi körlevele

Kedves Szolgatársak! A járvány ideje alatt irataimat rendezgetve akadt kezembe egy nagyon régi, adventi időben elmondott igehirdetésem a 139. zsoltár alapján. Csupán egy mondat az igéből: „Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.” (Zsolt 139,5) Ott vetettem fel azt a gondolatot, hogy milyen lenne a karácsony, ha nem rendezhetnénk olyan ünneplést, mint amilyent megszoktunk? Nem mehetnénk a boltokba vásárolni, nem hívhatnánk össze a rokonokat, nem mehetnénk kántálni vagy templomba. Mit tennénk?

A hívő ember érzi Isten simogató kezét. 📷 Kiss Gábor

Akkor persze ez költői kérdés volt, s nem gondoltam, hogy még az életemben megérem, hogy valóság legyen belőle. Az emberek többsége a szorult helyzetben többnyire kétféleképp viselkedik: vagy agresszívvá válik, vagy kétségbe esik. Az agresszív viselkedésű ember szeretne mindenképp kitörni, mint ahogy a beszorított fenevad nekiront a falnak. Aki pedig kétségbeesik a bajokban, az könnyen lemond a menekülésről, mindent felad, sőt lemond önmagáról is. Föladja az emberi léttel együtt járó harcot és küzdelmeket. A kétségbe, a pánikba eső ember nem lát megoldást, csak annyit: be vagyok zárva, nincs kitörési lehetőség, csak falak vannak körülöttem.

A hívő ember azonban nemcsak annyit lát, a zsoltáros vallomásából nemcsak annyit hall, hogy „minden oldalról körül vagyok fogva”, hanem hallja a folytatást is: „kezedet rajtam tartod”. Mindnyájunkat érnek szenvedések, próbatételek, sorscsapások. Mindnyájan ki vagyunk téve a kudarcoknak, a sikertelenségeknek, betegségeknek, az enyészet hatalmának. Mégis az Istenben hívő ember nemcsak szorongattatást, beszorítottságot érez, hanem érzi Isten simogató kezét, érzi és tudja, hogy van valaki fölötte.

Van Valaki, aki fölötte van az én gyötrelmeimnek, szenvedéseimnek, félelmeimnek, szorongásaimnak.

Az igazi hitnek pedig felismerhető jele a védettség, a biztonságtudat. Az a meggyőződés, hogy noha nekünk sok minden lehetetlen, Istennél és Istennek azonban soha semmi sem lehetetlen. Ezekkel a gondolatokkal kell nekivágnunk az adventi, karácsonyi időszaknak, és szerveznünk az ünnepet.

Mit jelent számunkra a karácsony? Ünnepet jelent és kihívást. Minden lelkipásztor számára és minden közösség számára. A kihívás egyik nagyon fontos eleme, hogy azokat, akik ránk vannak bízva, segítsük abban, hogy ünnepelhessenek.

A karácsony idén ünnep és kihívás minden közösségnek. 📷 Kiss Gábor

Az elmúlt napokban a lelkészértekezlet szervezésében internetes találkozáson oszthatták meg gondolataikat a szolgatársak, akik ebbe bekapcsolódtak. A beszélgetésbe én magam is belehallgattam, és azt tapasztaltam, hogy míg a szolgatársak a járvány első szakaszában talán még örültek is annak, hogy végre szabadon, senkitől sem korlátozva kipróbálhatják az új formákat, igehirdetési lehetőségeket, mára azonban úgy tűnik, jó lenne mégis, ha valaki mondana valamit arról, hogy mit hogyan és miként kellene tenni. Ennek az óhajnak engedve adom közre a Beke Boróka által összegyűjtött legfontosabb szolgálati módozatokat és lehetőségeket.

Az elmúlt héten megkeresett a Vallásügyi Államtitkárság, hogy a járványügy kezelése miatt jelöljünk ki megyénként egy-egy felelős személyt, aki szükség esetén kapcsolatban áll a hivatalos szervekkel a járványügyi intézkedések betartása miatt. Ez azért szükséges, mert most megyénként, sőt helységenként kell adott esetben döntéseket hozni. Ez nem azt jelenti, hogy kerületi szinten nem lesznek ajánlásaink, de a mostani helyzetre való tekintettel a felelősség leosztódik akár egyházközségi szintre is.

Istentisztelet a templomban vagy imaházban

 • amíg nincs határozott tiltás, addig az istentiszteletet tartsátok meg a templomban, imaházban a megfogyatkozott gyülekezet ellenére – „ahol ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben…”
 • javasoljuk, hogy ha a településen piros forgatókönyv van érvényben, akkor az iskolai oktatáshoz hasonlóan maradjanak el a személyes jelenléttel tartott vallásórák, kátéórák, bibliaórák – lehetőség szerint online próbáljuk pótolni
 • ha a fűthető istentiszteleti helyen a 4 m²/fő korlátozással nagyon kevés ember fér el, kínáljátok fel, hogy több istentiszteletet tartotok

Online szolgálatok

 • ha nem lehet személyes jelenléttel istentiszteletet tartani, lehetőség szerint valamilyen internetes felületen a saját lelkipásztora szólítsa meg a gyülekezetet
 • rendben van, ha teljes istentiszteletet közvetítesz, de az is rendben van, ha egy rövidebb áhítatot tartasz délutáni vagy précesliturgiával
 • online szolgálatok esetén törekedjünk az egyszerűségre és rövidségre
 • a kialakított felületeken javasolt hét közben is építő, hiterősítő tartalmakat megosztani
 • ugyanazon a felületen, ahol istentiszteletet, áhítatot közvetítünk, kerüljük az ettől teljesen elütő tartalmak megosztását. Legyen az egy „szent tér”, ahová nem vegyülnek hírek, egyéni vélemények stb.
 • a lelkigondozásnak egyedi lehetősége a Messengeren, WhatsAppon, telefonon stb. zajló személyes beszélgetés vagy üzenetváltás. Ezekre is érvényes a lelkigondozói titoktartás kötelezettsége, vigyázz, nehogy nyilvánosságra kerülhessen ilyen magánbeszélgetés.

Vallásóra, kátéóra

 • helyi mérlegelés szerint az érvényben levő korlátozásokat (távolságtartás, maszkviselés, fertőtlenítés) betartva lehet tartani
 • ha vallásórát nem tudsz tartani, ugyanazon a felületen, ahol az online istentiszteletek megjelennek, ossz meg gyermekeknek szánt vallásórás anyagot, pl. a Kalotaszegi egyházmegyében szolgáló kollégák vallásóra-videóit
 • ha személyes találkozással nem lehet kátéórát tartani, zárt Facebook-csoportban vagy hasonló zárt felületen próbálkozhatsz

Családlátogatás, beteglátogatás

 • a család kérésére előzetes időpont-egyeztetés után mehetsz látogatni
 • ha a kijárási tilalom ellenére is menned kell, az Egyházkerület által korábban kiállított lelkipásztori igazolvány vagy az egyházmegyétől kérhető szolgálati igazolás legyen nálad
 • javasoljuk, hogy maradjon el az olyan családlátogatás, amelynek során kapuról kapura végigjárod a gyülekezet családjait

Szolgálat több településen, leányegyházközségben, szórványban

 • ha lehet istentiszteleteket tartani, két közösséggel való találkozás között legalább a kezedet fertőtlenítsd, és mellőzd a kézfogást
 • biztasd a helyi közösség tagjait, hogy fokozottan figyeljenek egymásra, telefonon, online tartsák egymással a kapcsolatot, kapcsolódjanak be az online istentiszteletekbe

Esketés, keresztelés, temetés

 • az alkalmi szolgálatokkal kapcsolatosan vannak-lesznek állami rendelkezések, létszámkorlátozások, ezekre fel kell hívni az érintett család figyelmét
 • ha nem vagy biztos benne, hogy a család be fogja tartani a korlátozásokat, kérheted a helyi rendőr segítségét – ellenkező esetben mint szervezőt megbüntethetnek téged személyesen, vagy akár az egyházközséget is megbüntethetik

Ami biztos, hogy maradjon el

 • gyülekezeti autóbuszos kirándulások
 • háznál tartott gyülekezeti alkalmak, bibliaórák, amikor valakinek az otthonába hívunk gyülekezeti tagokat

Kapcsolattartás gyülekezeti tagokkal

 • javasoljuk, hogy kérd el minél több gyülekezeti tag telefonszámát, és próbáld telefonon elérni, megszólítani őket
 • biztasd arra a gyülekezet tagjait, hogy tartsák egymással a kapcsolatot
 • ha úgy ismered a gyülekezet tagjait, hogy digitális eszközökkel nem lehet elérni őket, egy-egy írott üzenettel, postaládájukba tett sokszorosított áhítattal megszólíthatod őket
 • javasoljuk, hogy add meg a gyülekezeti tagoknak a személyes elérhetőségeidet (telefonszám, email-cím), hogy a parókiára tett látogatás nélkül is kapcsolatba léphessenek veled

Ha a lelkipásztor-családot eléri a Covid-19

 • akkor is, ha nem te, hanem egy veled egy háztartásban élő családtag beteg, azonnal karanténba kell vonulnod, ha nincs ki helyettesítsen, akkor át kell térni az online istentiszteletre
 • ha tünetmentes, de valószínűleg fertőzött vagy, maradj karanténban, ne találkozz még az egyházi alkalmazottakkal, presbiterekkel, közeli munkatársakkal sem
 • ha tüneteid is vannak, de otthon átvészeled, hálásan köszönjük neked, ha tartod az online felületeken a frontot, tartasz áhítatot, vagy akár megosztod mások áhítatát, istentisztelet-közvetítését
 • súlyosabb megbetegedés esetén jogosult vagy betegszabadságra az érvényben lévő munkaügyi szabályok szerint
 • nagy különbségek vannak abban, hogy kinek a szervezetét mennyire teszi próbára a vírusfertőzés, kérünk, hogy adj magadnak időt a gyógyulásra, pihenj, gyűjts erőt
 • betegség esetén mindenképpen értesítsd az esperest

Kedves Szolgatársak! Köszönjük nektek, hogy ilyen súlyos megpróbáltatások közepette is ott vagytok a gyülekezetben, és megpróbáljátok mindenáron végezni a szolgálatot. Tudjuk, hogy sok helyen kevesebb mint felére csökkent a templomlátogatók száma, és mindenki a saját problémáival van elfoglalva, kevés visszajelzést kaptok arra vonatkozóan, hogy milyen erőfeszítéseket tesztek. Az azonban meggyőződésünk, hogy a most elvégzett munka visszatükröződik a következő évek, talán évtizedek egyházi életében, s a jövő gyülekezetei pont ebben a válságos időben alakulnak. Mi csak abban bízhatunk, hogy az Úr talán minket is megjutalmaz, mindenkit a maga cselekedetei szerint.

Imádkozzunk egymásért, szolgatársakért és családjainkért, a gyógyítóknak pedig adjon kitartást és lelkiismeretességet, hogy mindent meg tudjanak tenni, amit az ember megtehet a járvány leküzdéséért.

Isten óvjon meg és őrizzen meg benneteket! Ámen.

 

Kató Béla püspök