Kató Béla: Istennek nem a külső fontos, a szívekbe néz

Modelleket kell keresnünk, a nagyokra kell tekinteni, de fontos, hogy olyan példaképünk legyen, akinek az élete teljes, nyitott könyv előttünk. – mondta Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke augusztus 1-én, Algyógyon, a XIII. IKE tábort megnyitó áhítatában.

Kató Béla: Istennek nem a külső fontos, a szívekbe néz

A táborban idén annak járnak utána, hogy hogyan hívja el Isten az embert. A püspök Dávid történetén keresztül rámutatott, hogy sokszor az ismeretlenből jövünk, Dávid sem sztár volt, csak egy egyszerű fiatal, aki a mezőn vigyázott a juhokra. Isten nem a testvéreit választotta királynak, akik erősek, magasak voltak, hanem a legfiatalabbat, Dávidot, aki ráadásul egy olyan családban nőtt fel, amelyiket Izrealben nem tartották különösebben számon.

Sokan gondolkodnak azon, hogy Isten mit szán nekik, különösen nagy kérdés, hogy Isten hogyan szól bele az életünke, hogyan vezet? Isten azonban arra kér, hogy bízzuk rá magunkat, még akkor is, ha a sok millió ember között kicsinek és értéktelennek érezzük magunkat, Dávid példájából tudjuk, hogy kis emberek is tudnak nagy dolgokat véghezvinni. Még ha nem is leszünk királyok, a saját területünkön tudunk maradandót alkotni.

Kató Béla elmondta, a középkorban, ha valaki fennebb akart jutni a ranglétrán, akkor be kellett vonulni a kolostorba, így lehetett csak karriert építeni. A reformáció változást hozott ilyen téren is, hiszen rámutatott arra, hogy minden foglalkozás válhat hivatássá, minden szolgálatban lehet Istent dicsőíteni. A református egyháznak az igazi nagy hatása a keresztyén világra abban volt, hogy elindította azt a fajta munkát, amelyet az emberek Isten dicsőségére végeztek, de nem kellett ehhez kolostorba vonulniuk, mint a középkorban.

Kató Béla: Istennek nem a külső fontos, a szívekbe néz

Dávid életében, miután Sámuel próféta felkente, semmi sem változott. Ott maradt a mezőn, továbbra is a juhokat őrizte. A fiatalok is élnek így, évekig, hogy semmi sem történik az életükben. Dávid türelmesen várta, hogy eljöjjön az ő ideje, nem szervezett puccsot Saul ellen. A keresztyén fiataloknak ez egy plusz, hogy tudják, hogy ha Isten el akarja vezetni őket, akkor megteszi, csak türelmenek kell lenni hozzá. Isten arra biztat az igében, hogy tekintsünk bármit, amit tőle kapunk ajéndéknak, és ha az ember így fogja fel a munkát, bármi is legyen az, akkor igazán megszenteli a munkát.

Sámuel próféta, amikor Isai házába bement, akkor a kinézete nézte. Az emberek sokszor a szemnek akarnak tetszeni, azonban Isten a szívekbe néz, az alapján dönt és hív el. És ha mi erre a hívásra igennel válaszolunk, akkor boldog emberek lehetünk. – mondta áhítata végén Kató Béla.