Kató Béla: A keresztyén kisebbségnek a többség felé van küldetése

„Az érték problémája egy számunkra is izgalmas téma, hiszen az elmúlt időben az egyház komoly konfliktusba került Európával. Az európai protestáns egyházak és az erdélyi egyházak között is vita folyik, komoly értékrendbeli különbségek vannak a két világ között.” – jelentette ki Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a XII. Torockói Diáktáborban. A püspök a politológus tábor szervezőinek meghívására tartott előadást értékek, egyház, közélet témában.

Kató Béla: A keresztyén kisebbségnek a többség felé van küldetése

A püspök szerint Európa számunkra elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem olyan kulturális identitás, amelyet a keresztyénség alakított ki. Az Európai keresztyénség kialakulásáról a Bibliában is olvashatunk, az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben. A történelem során a keresztyénség egybeolvasztotta az ótestamentumot, a görög folizófiát, a római jogot, és annak rendszerét. A szekularizált Európa értékei ide gyökereznek. Nem szabad azonban a mát az akkori mércével nézni.

Az nem vitatható, hogy az Európában meghonosodott keresztyénség, három alappillérének köszönhetően (Jeruzsálem, Athén, Róma), képes volt racionálisan érvelni, és érveit szisztematikusan rendezni, majd intézményesíteni. Európában a keresztyénség kisebbségben van, a kisebbségnek pedig a többség felé van küldetése, amelyet az határoz meg, aki a feladatot adja.

A nyugati országok demográfiai térképe megváltozott. A Biblia alkotmánya a püspök számára a Tízparancsolat, a hegyi beszéd, a szeretet himnusza egyben egyetemes emberi értékek is. Ha az EP-ben keresztyén emberek ülnének, és keresztyénként is viselkednének, akkor az többet jelentene, és hatásosabb lenne, mint bármelyik tévés evangélizáció.

„Európa különböző áramlataira 40-50 év múlva válaszoltunk, viszont most sokkal gyorsabban történik az információcsere, de ez a gyors beáramlás olyan sokként érte a társadalmat, hogy a mi értékrendünk nem tud olyan gyorsan átalakulni, remélem nem is fog. Emiatt köztünk és a nyugatiak között elég nagy szakadék van, a biblikusságról azonban nem tudunk lemondani.” – mondta Kató Béla. 

Kató Béla: A keresztyén kisebbségnek a többség felé van küldetése

Az egyéni szabadságban sok minden megtörténhet, viszont olyan dolgokat, amiket a teremtés folytán, mint lehetőséget és jogot kaptunk, azt soha nem lehet felülírni. Sok olyan téma van, amiben a református egyház másként gondolkodunk, ez a következőkben valószínű sok konfliktus forrása lesz.

A püspök elmondta, hogy a legegységesebb az talán az erdélyi református társadalom, hiszen ha nyugathoz hasonlítjuk magunkat, akkor ott több részre szakadt a református egyház, pont amiatt, hogy nincs egy rend, a legszélsőségesebb megoldásokat látjuk, van túl konzervatív és túl liberális. Ha az értékeinket feladjuk, akkor az egyház lényegében semmisül meg. Miért adjuk fel azt, ami nekünk még megvan, ha a liberalizmus sehova sem vezetett? – tette fel a kérdést Kató Béla.