Hírek

2021. november 10.
Pályázat – Cófalva

A Kézdi-Orbai Református Egyházmegyébe kebelezett Cófalvi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Elolvasom
2021. október 22.
Pályázat – Naszód

A Dési Református Egyházmegye Tanácsa pályázatot hirdet a Naszódi Református Missziói Egyházközség lelkészi állásának betöltésére.

Elolvasom
2021. október 21.
Pályázat – Kercsed

A Kercsedi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Elolvasom
2021. október 7.
Pályázat – kántori állás Szovátán

A Szovátai Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a kántori állás betöltésére.

Elolvasom
2021. augusztus 2.
Pályázat – Magyarkályán

A Kolozsvári Református Egyházmegye pályázatot hirdet a Magyarkályáni Református Missziói Egyházközség lelkipásztori állásának betöltésére.

Elolvasom
2021. július 22.
Pályázat – Mezőbánd – kántori állás

A Mezőbándi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a kántori állás betöltésére.

Elolvasom
2021. július 7.
Pályázat – Székelyabod

A Székelyabodi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Elolvasom
2021. június 1.
Pályázat – Nagybacon

Az Erdővidéki Református Egyházmegyébe kebelezett Nagybaconi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Elolvasom
2021. március 3.
Pályázat – Küküllőboldogfalva

A Nagyenyedi Református Egyházmegyébe kebelezett Küküllőboldogfalvi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Elolvasom
2021. március 2.
Pályázat – Vajasd

A Nagyenyedi Református Egyházmegyébe kebelezett Vajasdi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Elolvasom
2021. február 9.
Pályázat – Dedrádszéplak

A Dedrádszéplaki Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkipásztori állás betöltésére.

Elolvasom
2021. február 5.
Pályázat – Kissármás

A Maros-Mezőségi Református Egyházmegye Tanácsa pályázatot hirdet a Kissármás Református Missziói Egyházközség lelkészi állásának betöltésére.

Elolvasom