Kárpát-medencei Lelkipásztori Focikupa Kolozsváron

Kárpát-medencei Lelkipásztori Focikupa KolozsváronAz Erdélyi Református Egyházkerület, a Kolozsvári és Kalotaszegi Egyházmegye valamint a 12 kolozsvári egyházközség szervezésében és támogatásával szeptember 13-án, pénteken szerveik meg Kolozsváron a Kárpát-medencei Lelkipásztori Focikupát.

A vetélkedő – ahogy a korábbi években – egynapos lesz, a helyszín pedig a kolozsvári Iuliu Hatieganu Sportpark (régi nevén Babes Park). A regisztrációra a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben kerül sor, majd a díjkiosztás után a vacsorára is. Mindazoknak, akik távolról érkeznek, lehetőségük lesz az intézetben ingyen szállásra mind a focikupa előtti, mind az azt követő napon.

A megnyitóra 10,30 perckor kerül sor, bevezető áhítatot tart Ft. Kató Béla püspök és dr. Bibza Gábor esperes.

A Szamos melletti parkban előreláthatólag műfüves pályán és csarnokban folynak majd a mérkőzések a jelentkező csapatok számának valamint az időjárás függvényében. A szabályok nem változtak: 6-10 tagú csapatokat várnak, a pályán öt plusz egyes felállásban játszanak, a mérkőzés idején pedig legtöbb egy nem lelkipásztori jellegű személy tartózkodhat. Ha egy egyházmegye nem tud kiállítani egy csapatot, ajánlott, hogy több egyházmegye álljon össze (illetve lehetőség van nem lelkipásztori jellegű, de egyházhoz kötődő – gondnok, presbiter, diakónus, vallástanár stb. – személyeket benevezni).

Kérik mindazokat, akik szállást is szeretnének, hogy jelezzék időben igényüket Sógor Árpád teológiai ifjúsági lelkipásztornál a sogor@proteo.hu drótposta címen. 

Jelentkezni szeptember 3-ig lehet a boti@reformatus.ro levélcímen (a levélnek tartalmaznia kell a csapat valamint a játékosok nevét).

 

Somogyi Botond felhívást tartalmazó levele letölthető innen.

Fotó: Harangszó