Kárpát-medencei imanap

Minden évben egy-egy egyházkerület nőszövetsége készíti el az imanapi anyagot, amelyet megküld a helyi csoportoknak, gyülekezeteknek, akik annak segítségével előkészítik az imanapot.

A Kárpát-medencei imanap nem csak istentiszteleti alkalom, hanem kapcsolódhat hozzá az ismertető anyag megbeszélése, s minden év december első vasárnapján egy szeretetvendégséggel egybekötött összejövetel.

Az idei imanap háttéranyagát a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház Nőszövetsége állította össze. Alapigéje Lukács 5,5b verseiben olvasható: „…mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót”.

„Nekünk nem belenyugodni kell a sorsunkba, hanem cselekedni, szolgálni Neki….” olvashatjuk az alkalomra szerkesztett füzet püspöki köszöntőjében. Ugyanitt ismerhetjük meg az alkalom istentiszteleti rendjét. Ez az anyag megtalálható és letölthető a Kárpát-medencei imanap – Reformatus.hu honlapjáról, valamint az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége facebook oldaláról.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége körlevelében arra kéri az egyházközségek lelkipásztorait, gyülekezeteit, hogy 2022. december 4-én istentiszteleti alkalommal kapcsolódjanak be az imaláncba. A Kárpát-medencei imanap perselyes adományait továbbítják a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház Nőszövetségének misszió szolgálatuk támogatására.

 

Az adományokat a következő számlaszámra kérjük küldeni:

 

EPARHIA REFORMATA DIN ARDEAL

400079 CLUJ NAPOCA, str. I.C. Bratianu nr. 51-53

CIF: 13729410

BCR Cluj Napoca

Cod Iban: RO06 RNCB 0106 0266 0457 0499

Az átutalásnál kérjük tüntessék fel: KMI perselypenz 2022