Kárpát-medencei imanap

A Kárpát-medencei imanap első sorozata során a hívek megismerhették a magyar reformátusok által lakott tíz egyházkerület történelmét, múltját. A Nőszövetség kezdeményezése újabb sorozattal folytatódik, az imádság áldott eszközével élve Isten elé vihetjük református egyházunk küzdelmét, áldást kérhetünk az elvégzett szolgálatra, szolgálattevőkre.

Kárpát-medencei imanap

A Kárpát-medencei imanapot december 4-én szervezik meg, az imanap anyagát és liturgiáját a Dunántúli Református Nőszövetség állította össze, központi témája: „..erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…” (ApCsel 1,8). Püspöki és nőszövetségi köszöntések mellett, a program által betekintést nyerhetnek az egyházkerület missziós szolgálatába, régi, új és alakulandó gyülekezeteik jelenkori életébe. A kapcsolódó anyag elérhető a Dunántúli Református Egyházkerület honlapján.

Az  Erdélyi Református Egyházkerület által kiküldött körlevélben arra kérik az egyházközségek lelkipásztorait, hogy kapcsolódjanak be az imaláncba, istentiszteleti keretet biztosítva az imanapnak.