Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,10b-11)

 

Kedves Testvéreink!

 

A karácsonyi angyali kar szavaival köszöntjük 2019-ben, Krisztus születésének ünnepén, a Magyar Református Egyház gyülekezeteit a Kárpát-medencében és a diaszpórában.

 

A kétezer évvel ezelőtt először felcsendült angyali szó ma is Isten Igéjeként szólít meg bennünket, hogy bátorítást meríthessünk belőle. Hiszen korunkban is annyi minden kelt félelmet bennünk! Félünk, hogy meg tudunk-e felelni a munkahelyi, iskolai, vagy családi elvárásoknak. Aggódunk, hogy hogyan tudjuk előteremteni megélhetésünk feltételeit magunknak és szeretteinknek. Félünk korunk népbetegségeitől és a testi-lelki gyengeségeink okozta nehézségektől, a betegség, a veszteség és a gyász fájdalmaitól, és gyakran félelemmel gondolunk életutunk lezárulására is. Egyre veszélyesebbé váló világunk is sokszor kelt bennünk szorongást: terrortámadások fenyegetései, a tőlünk nem messze zajló fegyveres konfliktus, az újra növekvő nukleáris fenyegetés és a klímaváltozás réme is mind-mind aggodalommal tölt el bennünket.

 

Az első karácsony idején sem volt ez másképp: az emberi élet nagy kérdései nem változtak, akkoriban is sokféle veszély fenyegetett. Az angyalok, az Isten hírnökei ebben a világban hirdették meg, először a pásztoroknak, aztán minden kor emberének, és most nekünk is, hogy „Ne féljetek!” S ez nem alaptalan felszólítás, mert arra mutat rá, aki karácsonykor kisgyermekként született meg embervilágunkba, és aki Üdvözítőként ki tud szabadítani bennünket az Isten nélküli élet reménytelenségéből és a halál fogságából. S ő az, Jézus Krisztus, akié, hitünk szerint, „minden hatalom mennyen és földön” (Mt 28,18), és ahogy az egyetemes egyházzal közösen valljuk: „az ő uralkodásának nem lesz vége”. Ő az, aki által megszabadulunk a félelem rabságából, mert benne megtapasztaljuk, hogy a „teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1Jn 4,18). Ez a szeretet kapcsolja össze az Egyházat, és ezt, a Krisztusban ajándékba kapott egységet tapasztalhattuk meg a Magyar Református Egyház újraegyesülésének tizedik évfordulóján, 2019 májusában Debrecenben, a Református Egység Napján mi is, különösen az úrvacsorai közösségünk átélésének felemelő pillanataiban.

 

Adja Isten, hogy amikor sokszor jogos aggodalommal tekintünk előre az előttünk álló évre is, most, karácsonykor nyerjünk bátorítást az Üdvözítőbe, az Úr Krisztusba vetett hitünkből. „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim 1,7).

 

Krisztus a jövő, együtt követjük őt!

 

Istentől áldott, boldog karácsonyi ünneplést kívánunk a Magyar Református Egyház minden gyülekezetének!

 

2019 karácsonyán

 

Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor főgondnok    

Dunamelléki Református Egyházkerület

 

Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok

Dunántúli Református Egyházkerület

 

Kató Béla püspök és Dr. Dézsi Zoltán főgondnok         

Erdélyi Református Egyházkerület

 

Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

 

Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok     

Kárpátaljai Református Egyház

 

Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

 

Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok        

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

 

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

 

Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok       

Tiszáninneni Református Egyházkerület

 

Dr. Fekete Károly püspök és Dr. Adorján Gusztáv főgondnok

Tiszántúli Református Egyházkerület