Kántortovábbképzés Marosvásárhelyen

Kántortovábbképzést szervezett az Erdélyi Református Egyházkerület 2024. február 19-21. között Marosvásárhelyen, a Gecse Dániel Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium dísztermében.

Az esemény nyitó áhítatát február 19-én, hétfőn délben Batizán Attila lelkipásztor-igazgató tartotta, aki eredményes munkát kívánt a 27 résztvevőnek és az EREK kántorképző-bizottsága jelen lévő képviselőinek. A képzés második napján Bukovinszky Csáki Tünde lelkipásztor tartott reggeli áhítatot.

📸 Sárkány Tímea Tünde

A többnyire gyakorlati tevékenységet dr. Péter Éva, dr. Molnár Tünde orgonaművész és dr. Székely Árpád tartották. A tevékenység a hangképzés, a karvezetés, az énekkari repertoár, az orgonajáték, a vallásórai és konfirmáló korosztály énektanításának problémáira fókuszált. Székely Árpád elmondta, hogy jó volt tapasztalni a pozitív hozzáállást és komoly érdeklődést a jelenlévők részéről, akik között már komoly tapasztalattal rendelkező munkatársak, fiatal, tehetséges kántorok, de vizsgára készülő fiatalok is voltak.

📸 Sárkány Tímea Tünde

A tevékenység anyagát a bizottság állította össze, de helye volt a kérdéseknek, javaslatoknak és személyre szóló gondok megoldásának is. A tevékenység egy része az alapos hangképzés és ehhez tartozó gyakorlatok elsajátítása volt, amely a minőségi énekszolgálatot és kórushangzást szolgálta. A bizottságnak gondja volt arra is, hogy a gyülekezetekben szolgáló különböző énekkaroknak anyagot ajánljon a repertoár bővítésére. A kórusművek nagy részét sikerült ki is dolgozni a továbbképző ideje alatt. Az érdeklődők orgonadarabokat is megismerhettek Molnár Tündének köszönhetően. A képzők elmondták, hogy az egyházkerületi kántorvizsgára készülőkkel is sikerült komolyan foglalkozni: zeneelmélet, szolfézs, összhangzattan, karvezetés vizsgatárgyak területén részesültek képzésben.