Kálvin-napok: presbiteri konferencia Alsócsernátonban

A gyülekezet, mint család

Presbiteri konferencia zajlott pénteken Alsócsernátonban, a Kálvin-napok keretében. A mintegy 150 résztvevőnek igét hirdetett nt. Sohajda Béla, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője, szamosszegi lelkipásztor, köszöntőt mondott Takács Lajos helybéli lelkipásztor, nt. Szőcs László, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye főjegyzője és Bölöni Dávid, Csernáton község polgármestere. A rendezvény keretében előadást tartott dr. Dézsi Zoltán, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka A kálvini szellem a református egyház életében címmel.

Takács Lajos házigazda elmondta, az, hogy a presbiteri konferencia a Kálvin-napok rendezvénybe ékelődött, mindenképp pozitív dolog, hiszen jobban megmozgatja az embereket.

– Tavaly külsőleg, idén pedig belsőleg sikerült javításokat végeznünk a templomon, így külön öröm számomra, hogy egy ilyen rendezvény keretében megmutathatjuk, mit sikerült elérnünk önerőből. Úgy érzem, jó példával járhatunk elől – fejtette ki. Az esemény lebonyolításában, a résztvevők kínálmációjában a helyi nőszövetség és az egész református gyülekezet segédkezett, az egyházmegye és a helyi önkormányzat támogatta.

Bölöni Dávid polgármester köszöntőjében kiemelte, fontos, hogy összefogjunk, és együtt gondolkodásra sarkalljuk egymást.

Kálvin-napok: presbiteri konferencia Alsócsernátonban

– A hívő embernek két családja van: ott van a vér szerinti családja, és a lelki, gyülekezeti családja, így fontos, hogy példamutatóan éljen és gondoskodjon közösségéről, tartsa tiszteletben a hagyományokat, de komolyan gondoljon a jövőre – részletezte Bölöni. – Kálvin János tanítása ma is időszerű, intenek szavai: „Aki tehát valamely egyháznak a kormányzását és gondozását magára vállalta, az tudja meg, hogy az isteni elhívás ereje által van ehhez az egyházhoz kötve.” Ennek jegyében tehát hűséggel és alázattal végezzük a szolgálatot – tette hozzá.

Dr. Dézsi Zoltán egyházkerületi főgondnok előadása elején személyes élményeiről számolt be, kiemelve egy csernátoni idős nénivel való találkozást, aki útbaigazította és Sohajda Béla prédikációját, amely szívet melengető volt. Kálvin Jánosról szólva többek között elmondta, ő az a reformátor, aki az igét emeli ki, fontosnak tartja a közösségi tudat óhaját. Bevallása szerint Kálvin tanítása az érzelmek útján jutott el hozzá, édesapja által. Előadásában szépirodalmi művek segítségével is bemutatta a kálvini eszmét.

Kálvin-napok: presbiteri konferencia Alsócsernátonban

– Egy ilyen rendezvény nemcsak üzenet a református közösségnek, hanem a hit megerősítése is, még annak is, aki ne jön el, hiszen az, aki részt vesz az eseményeken, hazatérve mesél az itt tapasztaltakról, közelebb hozva ezáltal a keresztyén hitet. Kálvinról nem lehet eleget beszélni, a lelkünkbe kell ívódjon, hiszen a reformátusok emberi közelsége Kálvin tanaiból fakad – részletezte előadása után dr. Dézsi Zoltán. – Csodát tettek a szervezők, hiszen ez egy példaértékű eseménysor, ahol jól illeszkednek egymáshoz a magyar közösséget érintő dolgok. Itt olyan pillérekre lelhetünk, amelyre újra lehet építkezni – fejtette ki az előadó. A rendezvény a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye Presbiteri Szövetség új vezetőségének megválasztásával zárult.

Szombaton, az eseménysorozat záró momentumaként gyülekezeti napot tartanak Lécfalván 10 órától, ahová több mint ezer embert várnak. A Kézdi-Orbai Református Egyházmegye csaknem minden gyülekezete jelezte részvételét, jelen lesznek a szomszédos egyházmegyék képviselői és a testvérmegyék küldöttei is.

 

Berszán Réka