Kálvin-napok: gyerekekkel telt meg az orbaiteleki templom

Kálvin-napok: gyerekekkel telt meg az orbaiteleki templomÉletre tanítanak az őstörténetek

Gyerekzsivajjal telt meg hétfőn délelőtt az orbaiteleki református templom, több mint kétszáz gyerek részvételével kezdődött el a Kálvin-napok a Kézdi-orbai Református Egyházmegyében.

Nt. Szőcs László egyházmegyei főjegyző köszöntőjében Máté evangéliumából olvasott fel a jelenlévőknek: „És a ki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, a kik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék.”

Házigazdaként Incze Hunor kathekétikai előadó, Orbaitelek református lelkésze gyerekistentisztelet keretében beszélt, Káin és Ábel történetét feldolgozva, a szeretetről. A nagyszámú hallgatóság lelkesen válaszolt a lelkipásztor szószékről feltett kérdéseire a testvérekről, családról, szeretetről. A gyerekek számára szokatlan helyzetet, amikor csak nekik szól a templomi istentisztelet, a lelkipásztor arra használta, hogy óvva intse őket az irigységtől: „mert az irigység haragot szül, a harag gyűlöletet, a gyűlölet pedig gyilkosságot: a szeretet megölését.”

Az igehirdetés után Hajdú Loránd vártemplomi kántor és Nagy Tibor vezetésével csendültek fel a mindenki által jól ismert ifjúsági énekek, majd kétszáz kis szájból hangzott el a Miatyánk.

A gyerekeket ezután kilenc csoportba osztották, akik különböző helyszíneken dolgozták fel a bibliai őstörténeteket (a teremtés, a bűneset, Káin és Ábel története, az özönvíz és a bábeli torony építése), játék, agyagozás és kifestősök segítségével. A résztvevőknek az orbaiteleki szülők főztek ebédet, de az egész gyülekezet besegített az esemény lebonyolításában.

– Rendkívül sikeresnek könyvelhetjük el az első napot, hiszen a Kézdi-orbai egyházmegye 35 gyülekezetéből harminc képviseltette magát. A holnapi nap az ifjúságé Oroszfaluban, szerdán nőszövetségi konferenciát tartunk Kézdimárkosfalván, pénteken a presbiterek találkoznak Alsócsernátonban, szombaton pedig Lécfalván zajlik a gyülekezeti nap, ahová szintén nagyszámú résztvevőt várunk – összegezte nt. Szőcs László egyházmegyei főjegyző.

 

Berszán Réka